Maswali kuhusu uamuzi wa maisha


Bibilia inasema nini kuhusu Wakristo kutumikia jeshi?

Bibilia inasema nini kuhusu kesi kotini?

Bibilia inasema kuhusu jinsi ya kupata lengo la maisha?

Je! Wakristo wanastahili kwenda kwa madaktari?

Bibilia inasema nini kuhusu Mkristo kuingia katika madeni? Ni makosa kukopa au kukopesha pesa?

Je! Mkristo anastahili kufanya mazoezi? Bibilia inasema nini kuhusu afya?

Je, Mkristo anafaa kuchukua madawa ya kupambana na fedheha-au dawa zingine za afya ya akili?

Je, Mkristo anapaswa kufanya biashara na asiyeamini?

Biblia inasemaje kuhu Wakristo kukaa bile kuoleka?

Biblia inasemaje juu ya Mkristo kuwa na plastiki / upasuaji wa vipodozi?

Je, Mkristo anastahili kupata bima?

Je Mkristo anafaa kumwona mwanasaikolojia/mwanataaluma ya magonjwa ya akili?

Kwa nini watu humkataa Yesu kama mwokozi wao?

Je, mtazamo wa Kikristo wa kustaafu ni upi?

Je, Yesu alikuwa mlaji mboga? Je, Mkristo anapaswa kuwa mla mboga?

Je, Mkristo anafaa kucheza michezo ya video?

Je, Mungu hutarajia Wakristo wapige kura?

Je, Biblia inasemaje kuhusu wanawake kufanya kazi nje ya nyumba?

Je! Mkristo anapaswa kushiriki katika utiaji chuma kwa ajili ya matibabu/ uingililiaji?

Je! Mkristo anapaswa kutazamaje utajiri?

Mkristo anapaswa kuitikiaje waombaji?

Wakristo wanapaswa kwenda klabu za usiku? Je, kushuiriki katika klabu ni dhambi?

Ninawezaje kujua kama mapenzi ya moyo wangu yanatoka kwa Mungu?

Ina maana gani kuvaa mavazi ya heshima?

Je! Mkristo anapaswa kutazamaje mazingira?

Mimi ni Mkristo ambaye amezoea kuvuta sigara. Ninawezaje kuacha?

Wapi/jinsi gani unaweza kochora mstari kati ya kumsaidia mtu na kuruhusu mtu kujinufaisha?

Ikiwa una madeni mengi, unaweza kuacha kutoa sehemu ya kumi wakati unalipa deni?

Ninawezaje kumwamini Mungu wakati ninakabiliwa na ukosefu wa ajira, kuchukuliwa kwa mali baada ya kushindwa kulipa mkopo, au kufilisika?


Maswali kuhusu uamuzi wa maisha