Pitanja o Braku


Šta Biblija kaže o braku?

Sklopiti brak koji traje – koji je ključ?

Šta je/nije jednom kršćanskom paru dozvoljeno da radi u seksu?

Postoji li ono što zovemo srodna duša? Da li Bog ima jednu specifičnu osobu kojom bismo trebali da se vjenčamo?

Šta Biblija kaže o braku među rasama?

Šta Biblija kaže o razvodu i ponovnom braku?

Razveden/a sam. Mogu li da se, prema Bibliji, ponovo vjenčam?

Da li žena treba da se podloži svom mužu?

Kako se, po Bibliji, uspostavlja brak?

Šta znači ostaviti i prionuti?

Da li će biti brakova u nebu?

Šta bi kršćanin trebalo da radi ako je u braku sa nevjernikom?

Šta znači biti jedno tijelo u braku?

Zašto je Bog dopustio poilgamiju/bigamiju u Bibliji?


Vrati se na bosansku stranu
Pitanja o Braku