Da li brak ometa vaš odnos sa Bogom?


Pitanje: Da li brak ometa vaš odnos sa Bogom?

Odgovor:
Pitanjem da li brak može da ometa nečiju službu Bogu se bavio Pavle u 1. Korinćanima 7. Radi toga je tvrdio da je za osobu koja nije u braku najbolje da ostane tako – van braka. Ali je razumio da sposobnost da se nosi sa samačkim životom bez "izgaranja" u strasti nije bio dar dan svakome (stihovi 7-9). U stihovima 32-35 on tvrdio da su ljudi koji nisu u braku sposobni da služe Gospodu "neometano", zato što ne moraju da ulože dio svog života na to da udovolje svom partneru. Ali je također tvrdio i da, bilo da smo u braku ili ne, treba da se fokusiramo na služenje Kristu (stihovi 28-31).

Ali činjenica da Isus nije pozvao samo samce – čak je odvojio i Petra, oženjenog čovjeka (Matej 8:14), kao jednog od tri najbliža učenika – ukazuje na to da brak ne mora da ometa nečiju bliskost sa Kristom. Isto tako, u Starom zavjetu postoje dva pojedinca (između ostalih) koji su bili bliski sa Bogom. Jedan je bio Daniel; drugi je bio Mojsije. Jedan je bio samac; drugi je bio oženjen. Prema tome, brak nije bio faktor koji je određivao bliskost sa Bogom.

Ključ za to da brak ne sputava nečiju bliskost sa Kristom je to da se on sklopi "u Gospodu" (1. Korinćanima 7:39) ili, drugačije rečeno, da se ne bude u nejednakom jarmu (2. Korinćanima 6:14) vjenčavanjem ili sa nevjernikom ili sa vjernikom koji nema isti doktrinalni temelj, ili istu želju da služi Kristu cijelim srcem. Ako se neko vjenča "u Gospodu", Pismo obećava olakšice dobrog pratioca (Izreke 27:17; Propovjednik 4:9-12) i partner postaje pomoć i ohrabrenje u nečijem hodu sa Kristom.

English


Vrati se na bosansku stranu
Da li brak ometa vaš odnos sa Bogom?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga