settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o braku među rasama?

Odgovor


Starozavjetni zakon zapovijeda Izraelcima da se ne upuštaju u brak sa drugim narodima (Ponovljeni zakon 7:3-4). Razlog za to je taj što bi Izraelci bili odvučeni od Boga ako bi se vjenčavali sa nekim ko slavi idole, sa paganima ili neznabošcima. Sličan princip je izložen u Novom Zvjetu, ali na mnogo drugačijem nivou: “Ne budite s nevjernicima pod jednim te istim jarmom; Što ima pravednost s bezakonjem? Što li je zajedničko svjetlu i tmini?” (2.Korinćanima 6:14). Isto kao što je Izraelcima (vjernicima u jednog istinitog Boga) bilo zapovijeđeno da ne sklapaju brak sa nevjernicima, tako je i Kršćanima (vjernicima u jednog istinitog Boga) zapovijeđeno da se ne vjenčavaju sa nevjernicima. Da odgovorimo na ovo pitanje specifično, ne, Biblija ne kaže da je brak među rasama pogrešan.

Osoba treba da se prosuđuje po karakteru, ne po boji kože. Svi mi bi trebalo da budemo pažljivi da ne pokazujemo pristrasnost nekome, niti da imamo predrasude ili da gledamo na rasu drugih (Jakov 2:1-10, vidi posebno stihove 1 i 9). Kršćanski standard za odabir partnera bi trebalo uvijek da bude da otkrije da li je osoba za koju su zainteresovani Kršćanin (2.Korinćanima 6:14), neko ko je nanovorođen vjerom u Isusa Krista (Ivan 3:3-5). Vjera u Krista, ne boja kože, Biblijski je standard za odabir partnera. Brak među rasama nije pitanje ispravnog i pogrešnog, nego pitanje mudrosti, rasuđivanja i molitve.

Jedini razlog zašto bi brak između rasa trebalo da se razmotri oprezno su teškoće koje partneri u takvom braku mogu da iskuse, jer će drugi teško da ih private. Mnogo parova iz takvog braka iskuse diskriminaciju i podrugivanje, ponekad čak i od svojih sopstvenih porodica. Neki dožive teškoće kada njihova djeca imaju drugačiju boju tena od roditelja i/ili braće i sestara. Jedan par različitih rasa treba da uzme ove stvari u obzir i da bude pripremljen za to, ako odluči da se vjenča. Ponovo, uz sve to, jedino biblijsko ograničenje vezano za to kime Kršćani treba da se vjenčaju je da li osoba pripada Kristovom tijelu.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta Biblija kaže o braku među rasama?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries