settings icon
share icon

Các câu hỏi về tín ngưỡng và tôn giáo

Có phải Giê Xu là đường lối duy nhất dẫn đến Thiên đàng?

Tôn giáo đúng cho tôi là gì?

Tôn giáo thật là gì?

Định nghĩa tà giáo là gì?

Cách tốt nhất truyền giảng cho người theo tà giáo hay ở trong đạo lạc là gì?

Làm sao tôi có thể nhận biết giáo sư giả/ tiên tri giả?

Chứng Nhân Giê Hô Va là ai và niềm tin của họ là gì?

Mặc Môn có phải tà giáo? Niềm tin của Người Mặc Môn là gì?

Cơ Đốc nhân nên khoan dung đối với đức tin tôn giáo của người khác?

Phật giáo là gì và Phật tử tin vào điều gì?

Thuyết Ngộ Giáo Cơ Đốc là gì?

Khoa Học Cơ Đốc là gì?

Trong tất cả các tôn giáo khác nhau, làm sao tôi biết tôn giáo nào là đúng?

Hội thánh Chính thống Đông phương là gì và niềm tin của Cơ Đốc nhân Chính thống là gì?

Ấn độ giáo là gì và người Hindu tin gì?

Hồi Giáo là gì, và người Hồi Giáo tin vào điều gì?

Do Thái Giáo là gì và người Do Thái tin gì?

Kinh Thánh nói gì về Quả báo?

Sự khác nhau giữa tôn giáo và thuộc linh là gì?

Khoa Luận Giáo là thuộc Cơ Đốc hay là một tà giáo?

Tại sao có quá nhiều tôn giáo? Có phải tất cả các tôn giáo đều hướng đến Đức Chúa Trời?

Tại sao có quá nhiều tôn giáo? Có phải tất cả các tôn giáo đều hướng đến Đức Chúa Trời?

Thuyết vật linh là gì?

Tôn giáo Chrislam là gì?

Khổng giáo là gì?

Hội Tam Điểm và niềm tin của Hội Tam Điểm là gì?

Tôi là một người theo Ấn Độ giáo, vậy tại sao tôi nên xem xét việc trở thành một Cơ Đốc nhân?

Cơ Đốc nhân có nên xem tử vi không?

Kỳ Na giáo là gì?

Tôi là người theo Chứng Nhân Giê-hô-va; tại sao tôi nên cân nhắc trở thành Cơ Đốc nhân?

Joseph Smith là ai?

Tại sao Giáo hội Mặc môn xem mình là các Thánh Hữu Ngày Sau?

Tôi là một người Mặc môn, tại sao tôi nên quan tâm đến vấn đề trở thành một Cơ đốc nhân?

Phong trào thời đại mới là gì?

Liệu Bản Dịch Thế Giới Mới có phải là một phiên bản Kinh Thánh hợp lệ không?

Thuật huyền bí là gì?

Đạo Shin-tô là gì?

Sikh là gì?

Lão giáo/Đạo giáo là gì?

Kinh Thánh Tháp Canh và Hội Chứng Đạo Đơn là gì?

Kinh Thánh nói gì về ma thuật trắng?

Wicca là gì? Có phải Wicca là ma thuật?

Đâu là tôn giáo được sung bái nhiều nhất trong thế giới hiện nay?

Lễ dâng con trẻ cho Chúa trong Hội Thánh Tin Lành có khác gì với việc rửa tội cho con trẻ trong giáo hội Công giáo?

Sự khác biệt giữa niềm hy vọng của tin lành và phật giáo là gì?

Sứ đồ Phi-e-rơ là Giáo hoàng đầu tiên không?

Tôi là một phật tử. Vậy tôi có nên nên trở thành một cơ đốc nhân hay không, tại sao?

Kính Thánh Công Giáo là gì?

Người Do Thái có được cứu vì họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời không? Liệu người Do Thái cho dù họ không tin vào Chúa Jesus có được vào thiên đàng không?

Tín hữu Cơ Đốc và tín đồ Hồi Giáo có thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời?

Điều then chốt để làm chứng cho người Hồi giáo là gì?

Shincheonji là gì? Nó có phải là tà giáo không?

Kinh Thánh nói gì về phép thuật?

Những điểm khác nhau giữa Thiên Chúa Giáo và Cơ Đốc Giáo là gì?

Kinh thánh nói gì về Ma thuật/Phù thuỷ? Vậy một tín đồ Đấng Christ có nên sợ ma thuật phù thuỷ hay không?

Kinh Thánh nói gì về việc xưng tội với linh mục?

Đức tin đạo Baha’I là gì?

Sự khác biệt giữa Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo là gì?

Đức Chúa Trời sẽ đoán xét những người được lớn lên trong các nền văn hóa / tôn giáo có tín ngưỡng khác như thế nào?

Tứ Diệu Đế là gì?

Hare Krishnas là ai và họ tin gì?

Chủ nghĩa Luciferianism (Ma vương giáo) là gì?

Dân Do Thái có được cứu vì họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời?

Chủ nghĩa Hồi giáo là gì?

Nếu một người Do Thái không dâng con vật làm sinh tế, làm sao họ có thể tin rằng họ nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời?

Chủ nghĩa thần bí Cơ Đốc là gì?

Nguồn gốc của tôn giáo là gì?

Tôn giáo cổ xưa nhất là gì?

Ngoại đạo là gì? Ngoại giáo là gì?

Khái niệm Niết Bàn trong Phật Giáo là gì?

Tại sao các tôn giáo lại không thể cùng tồn tại một cách hòa bình?

Đa nguyên tôn giáo là gì?

Sự khác biệt giữa giáo phái và tà phái là gì?

Giáo phái Cơ Đốc Phục Lâm là gì và những người Cơ Đốc Phục Lâm tin điều gì?

Shaman giáo là gì?

Thuyết thông linh là gì?

Kinh Thánh nói gì về Voodoo? Quan điểm của một Cơ đốc nhân đối với Voodoo như thế nào?

Thuyết Phổ quát Nhất thể là gì?

Quan điểm của Cơ đốc nhân về yoga là gì?

Bát Chánh Đạo là gì?Trở lại trang chủ tiếng Việt

Các câu hỏi về tín ngưỡng và tôn giáo
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries