settings icon
share icon
Câu hỏi

Kính Thánh Công Giáo là gì?

Trả lời


Nhiều Cơ đốc nhân ngạc nhiên khi biết rằng Kinh Thánh công giáo khác Kinh Thánh được sự dùng bởi những người theo Tin Lành. Mặc dù cả 66 sách trong Kinh Thánh Tin Lành cũng có trong Kinh Thánh Công Giáo, Kinh thánh Công Giáo có thêm vài sách khác, và những điều thêm vào trong các sách. Kinh thánh Công Giáo có 73 sách, 46 trong Cựu Ước (Kinh Thánh Tin Lành có 39) và 27 sách trong Tân Ước (giống với Kinh Thánh Tin Lành).

Những sách thêm trong Kinh thánh Công Giáo được biết đến là các sách nguỵ kinh/thứ kinh (sách thứ quy điển), bao gồm:

Tô-bi-a, Ju-dith, 1 Mac-ca-bê-ô và 2 Mac-ca-bê-ô, Khôn Ngoan, Huấn Ca (Sirach) và Ba-rúc. Kinh thánh Công Giáo cũng có sự thêm về những sách của Ê-xơ-tê và Đa-ni-ên. Vậy những sách thứ kinh có nên được bao gồm trong Kinh Thánh không? Trong hội thánh Cơ đốc nhân đầu tiên có nhiều tranh cãi về vấn đề này, và một phần lớn các gíao phụ đã từ bỏ quan điểm rằng thứ kinh thuộc vệ Kinh Thánh.

Tuy nhiên, ở dưới sự áp lực lớn từ Rô-ma, Jerome, người dịch bản dịch Kinh thánh Vulgate, đã bao gồm Thứ Kinh, mắc dù sự khẳng định của Jerome rằng Thứ Kinh không thuộc về Kinh Thánh. Bản dịch Kinh thánh Vulgate đã trở thành bản Kinh Thánh Công Giáo phổ quát và được chính thức công nhận trong vòng 1200 năm. Do đó, Thứ Kinh đã trở nên một phần của Kinh Thánh Công Giáo.

Thứ Kinh đã không được làm một phần của Kinh Thánh Công Giáo một cách chính thức cho đến Công Đồng Trent (1545-1563 AD/CE), để đáp ứng Cuộc Cải Chánh Tin Lành. Những nhà cải chánh Tin Lành đầu tiên, trong sự đồng ý với Do Thái Giáo, quyết định rằng Thứ Kinh không thuộc về Kinh Thánh, và do đó đã bỏ Thứ Kinh ra khỏi Kinh Thánh Tin Lành.

Những bản dịch phổ biến nhất của Kinh thánh Công giáo hiện nay là Kinh Thánh Hoa Kỳ Tân Biên, Bản Dịch Tiêu Chuẩn Tu Chính, và Kinh Thánh Giê-ru-sa-lêm Tân Biên. Ngoài sự thêm của Thứ Kinh, những bản dịch Kinh Thánh này đều khá tốt và chính xác theo cách chúng diễn tả các văn bản Kinh Thánh sang tiếng Anh.

Nói tóm lại, Kinh thánh Công Giáo là bản dịch của Kinh Thánh được Hội Giáo Công Giáo Rô-ma đẩy mạnh và được dùng bởi phần lớn những tín đồ Công Giáo trên thế giới. Ngoài sự thêm của Thứ Kinh, Kinh thánh Công Giáo giống với Kinh thánh Tin Lành về Kinh Điển Kinh Thánh (các sách thực sự thuộc về Kinh thánh).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kính Thánh Công Giáo là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries