settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm sao tôi có thể nhận biết giáo sư giả/ tiên tri giả?

Trả lời


Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta rằng "Christ giả và tiên tri giả" sẽ đến và sẽ cố gắng để đánh lừa mọi người thậm chí người được lựa chọn của Đức Chúa Trời (Mat 24: 23-27; xem thêm 2 Phi 3: 3 và Giu-đe 17-18). Cách tốt nhất để bảo vệ chính mình chống lại sự dối trá và giáo sư giả là phải biết lẽ thật. Để phát hiện ra điều giả, phải học điều thật. Bất kỳ tín đồ nào phải "lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật" (2 Tim 2:15) và những người làm nghiên cứu Kinh Thánh phải cẩn thận xác định giáo lý sai lạc. Ví dụ, một tín hữu đã đọc các công việc của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh trong Mat 3: 16-17 ngay lập tức sẽ chất vấn bất kỳ giáo lý nào phủ nhận Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Vì vậy, bước một là nghiên cứu Kinh Thánh và xem xét tất cả những lời giảng dạy theo những gì Kinh Thánh dạy.

Chúa Giê-xu nói: "...Xem trái biết cây" (Mat 12:33). Khi nhìn xem "trái", đây là ba bài kiểm tra cụ thể để áp dụng cho bất cứ giáo sư để xác định độ chính xác của việc giảng dạy của người ấy:

1) Những gì giáo sư này nói gì về Chúa Giê-xu? Trong Ma-thi-ơ 16: 15-16, Chúa Giê-xu hỏi, "Các ngươi nói ta là ai?" Phi-e-rơ trả lời: "Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống", và nhờ câu trả lời này Phi-e-rơ được gọi là "có phước". 2 Giăng 9, chúng ta đọc, “Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con." Nói cách khác, Chúa Giê-xu Christ và công tác cứu chuộc của Ngài là vô cùng quan trọng, hãy cẩn thận bất cứ ai từ chối Chúa Giê-xu bình đẳng với Đức Chúa Trời, những ai giảm nhẹ sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu, hoặc những người từ chối nhân tánh của Chúa Giê-xu. 1 Giăng 2:22 nói, "Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? Ấy đó là Kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con!"

2) Có phải giáo sư này giảng Phúc âm? Phúc âm được định nghĩa là những tin tức tốt về Chúa Giê-xu, sự chết, sự chôn và sự sống lại, theo lời Kinh Thánh (1 Cô 15: 1-4). Thật tốt đẹp nếu như họ nói những lời "Đức Chúa Trời yêu thương bạn", "Đức Chúa Trời muốn chúng ta nuôi những kẻ đói," hay "Đức Chúa Trời muốn bạn giàu có" nhưng không phải hoàn toàn sứ điệp của Phúc âm. Như Phao-lô cảnh báo trong thư Ga-la-ti 1:7, "Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin lành của Đấng Christ." Không một ai, thậm chí một nhà truyền giáo vĩ đại, có quyền thay đổi sứ điệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. "Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them!" (Gal 1: 9).

3) Những phẩm chất của những giáo sư này có làm vinh hiển danh Chúa? Lời giảng của các giáo sư giả được Giu-đe câu 11 nói như sau, "Khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in; lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am; và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê." Nói cách khác, một giáo sư giả có thể nổi danh bằng sự kiêu ngạo của mình (Ca-in từ chối kế hoạch của Đức Chúa Trời), tính tham lam (tiên tri Ba-la-am ham tiền), và chống đối (Cô-rê lên mình chống đối qua mặt Môi-se). Đức Chúa Giê-xu nói: “Hãy cẩn thận về những người như vậy và chúng ta sẽ biết chúng bằng cách xem bông trái của nó.” (Mat 7: 15-20).

Để nghiên cứu thêm, hãy xem lại những sách của Kinh Thánh đã được viết đặc biệt để chống lại việc giảng dạy sai lạc trong Hội Thánh: Sách Ga-la-ti, 2 Phi-e-rơ, 1 Giăng, 2 Giăng , và Giu-đe. Thường thường rất khó phát hiện một giáo sư giả hay tiên tri giả. Sa-tan giả dạng như một thiên sứ sáng láng (2 Côr 11:14), và các người hầu việc Chúa mạo nhận là tôi tớ của sự công bình (2 Côr 11:15). Chỉ bằng cách quen thuộc triệt để với lẽ thật, chúng ta sẽ có thể nhận ra điều giả.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm sao tôi có thể nhận biết giáo sư giả/ tiên tri giả?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries