Kinh thánh nói gì về ma thuật trắng?


Câu hỏi: Kinh thánh nói gì về ma thuật trắng?

Trả lời:
thuật trắng được miêu tả là phép thuật "tốt", trái ngược với ma thuật đen, nó dựa vào quyền năng của ma quỷ. Có nhiều ý kiến khác nhau về sự khác biệt giữa ma thuật đen và trắng, từ quan điểm cho rằng chúng là hai cái tên chính xác cho cùng một điều, tới niềm tin rằng chúng hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là trong mục tiêu và ý định. Kinh thánh không phân biệt giữa phép thuật "tốt" và "xấu". Phép thuật là phép thuật đối với Kinh thánh. Kinh thánh không phân biệt liệu phép thuật phải được sử dụng cho điều tốt hay xấu; tất cả đều bị cấm vì nó thỉnh cầu một nguồn năng lực khác hơn là Chúa.

Những người thực hành ma thuật trắng, cũng thường được gọi là Wicca, thờ phượng sự sáng tạo hơn là Đấng Sáng Tạo, và mặc dù họ không thể gọi được ma quỷ hay ác quỷ, nhưng họ thường thỉnh cầu "mẹ đất", thiên thần, và/hoặc các yếu tố. Chủ đề trọng tâm của Wicca là, "nếu nó không gây hại, hãy làm theo ý của chính bạn". Nhiều người học đòi ma thuật trắng gọi chính mình là Wicca, dù họ có thực sự là Wicca hay không. Mặc dù Wicca hoàn toàn tự do và có nhiều "giáo phái" và các vị trí thần học trong niềm tin, nhưng có những niềm tin, những sự thực hành và những truyền thống nhất định liên kết những môn đồ của ma thuật trắng với Wicca.

Cho dù ý định là tôn thờ "mẹ" đất, các yếu tố, hoặc các thiên thần và chỉ làm điều tốt, nhưng thực tế là cuối cùng không có sự khác biệt nào giữa ma thuật trắng và đen bởi vì cả hai đều thờ phượng một điều gì đó khác hơn Chúa. Thật đáng sợ khi nghĩ rằng những người ủng hộ ma thuật trắng đang vô tình cầu nguyện và khẩn xin cùng một vị thần mà những người ủng hộ ma thuật đen gọi là – Sa-tan.

Xuyên suốt Kinh thánh, trong cả Cựu Ước và Tân Ước, tất cả các hình thức phù thủy đều vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời và bị lên án (Phục truyền luật lệ ký 18:10-16; Lê-vi ký 19:26, 31; 20:27; Công vụ 13:8-10). Các thuật sĩ của Pha-ra-ôn đã cố gắng lặp lại những phép lạ mà Môi-se và A-rôn đã thực hiện bằng cách sử dụng "những nghệ thuật bí mật của họ", trong đó đề cập đến "nghi lễ hoặc các phù thủy nghi lễ và những thuật sĩ sử dụng để hoàn thành những mục đích của họ: những câu thần chú, bùa mê, những lời ma thuật, đeo bùa, bùa hộ mệnh" và vân vân (Xuất Ê-díp-tô ký 7:11, 8:7). Sứ đồ Phao-lô lên án Ê-ly-ma là thuật sĩ, tuyên bố ông là "con của ma quỷ" đầy dẫy "mọi thứ gian trá và hung ác" và "làm hư đường thẳng của Chúa (Công-vụ 13:10). Không nơi nào trong Kinh thánh mà bất cứ phù thủy hay thuật sĩ nào được miêu tả một cách tích cực. Tất cả đều bị lên án bởi Đức Chúa Trời.

Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời ghét mọi phép thuật. Tại sao? Bởi vì nó không đến từ Đức Chúa Trời. Sa-tan lừa dối mọi người bằng cách khiến cho họ nghĩ rằng ma thuật trắng là có lợi. Nó có thể làm điều này bởi vì nó mạo danh là thiên sứ sáng láng (II Cô-rinh-tô 11:14), nhưng mong muốn của nó là đánh lừa các linh hồn của con người nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Kinh Thánh cảnh cáo chống lại nó và những thủ đoạn gian ác của nó. "Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt" (I Phi-e-rơ 5:8).

"Thánh Linh phán rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chạy theo các thần lừa dối và giáo lý của ma quỷ" (I Ti-mô-thê 4:1). Quyền năng thuộc linh thực sự chỉ đến từ Đức Chúa Trời, từ mối liên hệ đúng đắn với Ngài qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, và từ Đức Thánh Linh sống trong tấm lòng của các tín hữu.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Kinh thánh nói gì về ma thuật trắng?