Định nghĩa tà giáo là gì?


Câu hỏi: Định nghĩa tà giáo là gì?

Trả lời:
Khi chúng ta nghe thấy từ "Tà Giáo", chúng ta thường nghĩ về một nhóm thờ lạy Satan, dâng thú vật làm tế lễ, hoặc tham gia vào các việc ác, kỳ quái, và thực hiện những nghi thức ngoại giáo. Tuy nhiên, trong thực tế, hầu hết các tà giáo xuất hiện có vẻ hiền lành hơn. Các định nghĩa của Cơ Đốc giáo cụ thể về một tà giáo là "một nhóm tôn giáo từ chối một hoặc nhiều hơn các nguyên tắc cơ bản của sự thật trong Kinh Thánh." Nói cách đơn giản, tà giáo là một nhóm dạy những điều khiến cho người ta vẫn không được cứu rỗi nếu ai tin vào đó. Để phân biệt với tôn giáo, một tà giáo là một nhóm được tuyên bố là thành phần của các tôn giáo, nhưng từ chối những lẽ thật cần thiết của tôn giáo đó. Một tà giáo Cơ Đốc giáo là một nhóm mà phủ nhận một hoặc nhiều điều về lẽ thật căn bản của Cơ Đốc giáo, trong khi họ vẫn tự xưng là Cơ Đốc nhân.

Hai giáo lý phổ biến nhất của tà giáo dạy dỗ là Đức Giê Su không phải Đức Chúa Trời và ơn cứu rỗi không phải là bởi đức tin mà thôi. Sự từ chối thần tánh của Đấng Christ gây ra kết quả trong cái chết của Chúa Giê Su không có thẩm quyền đền tội thay cho tội lỗi của chúng ta. Sự từ chối ơn cứu rỗi duy nhứt bởi đức tin dẫn đến hậu quả sự cứu rỗi phải được thực hiện bằng các công đức riêng của chúng ta, một số điều Thánh Kinh kịch liệt từ chối và trước sau như một không công nhận. Hai ví dụ nổi tiếng nhất của tà giáo là Nhân Chứng Giê Hô Va và Mặc Môn. Cả hai nhóm đều tự xưng mình là Cơ Đốc giáo, nhưng cả hai đều chối bỏ thần tánh của Đấng Christ và sự cứu rỗi duy nhất bởi đức tin. Nhân Chứng Giê Hô Va và Mặc Môn tin nhiều điều có trong hiến chương hoặc tương tự với những gì Kinh Thánh dạy. Tuy nhiên, thực tế là họ phủ nhận thần tánh của Đấng Christ và rao giảng một sự cứu rỗi bởi tiêu chuẩn việc làm như một tà giáo. Nhiều thành viên của Nhân Chứng Giê Hô Va, Mặc Môn và các thành viên khác là "những người tốt", những người thực sự tin rằng họ nắm giữ lẽ thật. Như Cơ Đốc giáo, hy vọng và cầu nguyện của chúng ta phải làm cho nhiều người tham gia trong các tà giáo sẽ nhìn thấy qua những lời nói dối và sẽ rút ra để vào lẽ thật cứu rỗi qua đức tin vào Chúa Giê Su Christ duy nhất.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Định nghĩa tà giáo là gì?