settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao Giáo hội Mặc môn xem mình là các Thánh Hữu Ngày Sau?

Trả lời


Khi khát vọng kinh nghiệm tôn giáo đạt đến đỉnh điểm vào những năm 1800, sự thiếu đoàn kết giữa các nhánh trong Cơ Đốc giáo đã trở thành trở ngại. Một người đàn ông tên là Joseph Smith xuất hiện thuật lại kinh nghiệm tôn giáo của ông như một giải pháp. Ông tuyên bố mình là tiên tri của Đức Chúa Trời. Những người ủng hộ ông tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã khôi phục lại "thánh chức tế lễ của các sứ đồ và môn đồ" cho Joseph Smith. Smith cũng tuyên bố rằng trong những ngày sau trên thế giới, tất cả các Hội thánh khác đều dự phần vào sự bội đạo và chỉ có sự mặc khải riêng của ông (hoặc của những người liên kết với ông) mới có thể được tin cậy đem lại sự cứu rỗi và sự hướng dẫn.

Một tổ chức thành lập được đặt tên là Hội thánh của Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Jêsus Christ phần lớn là do nỗ lực của Joseph Smith và Oliver Cowdery. Người ta thuật lại rằng cái tên này đến từ sự mạc khải từ Chúa Jêsus Christ. Tên này chỉ ra ba điều chắc chắn cụ thể: 1. Chúa Jêsus Christ tấn phong Hội thánh; 2. Hội Thánh có sứ mệnh cụ thể trong những ngày cuối cùng của thế giới, và 3. Hội thánh chỉ bao gồm các thánh đồ thật sự được Chúa Jêsus Christ công nhận. Một cái tên như vậy dường như rất hấp dẫn trong thời kỳ thuyết biến động rộng rãi. Nhà thờ của Các Thánh Hữu Ngày Sau cho rằng nhiệm vụ của họ là thành lập vương quốc của Đức Chúa Trời và thiết lập các nghi thức tôn giáo theo ý Chúa. Những điều này gom lại thường được gọi chung là "phục hồi phúc âm" và là một phần của phong trào phục hồi đầu thế kỷ 19.

Theo Kinh Thánh, chính Đức Chúa Trời sẽ thiết lập vương quốc của Ngài (Êsai 9:7), các thánh đồ không được kêu gọi để làm điều này cho Ngài. Ngoài ra, cho dù người ta có xem những ngày sau cùng là ngày cuối cùng của thời đại trái đất, hay bao gồm tất cả những ngày hoàn tất chức vụ của Đức Chúa Jêsus Christ (1 Giăng 2:18) thì không có sự hỗ trợ nào từ Kinh thánh nói về một phúc âm bị phá hoại cần được khôi phục. Chúa Jêsus tuyên bố Si-môn Phi-e-rơ công nhận Ngài là "Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống" là hòn đá mà trên đó Hội thánh của Ngài sẽ được thành lập, "các cửa âm phủ chẳng thắng được ..." (Ma-thi-ơ 16:16, 18 ). Đức Chúa Trời cũng tuyên bố rằng mặc dù một số người đã lạc đường khỏi chân lý thì "nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên" (2 Ti-mô-thê 2:18-19). Những câu này cho thấy tính chất bền vững của Hội Thánh trong bối cảnh phúc âm. Quả thực, vào những ngày cuối cùng, sự sa ngã sẽ thêm nhiều (Ma-thi-ơ 24:11), nhưng phúc âm sẽ vẫn còn nguyên với những ai bền chí cho đến cuối cùng (Ma-thi-ơ 24: 13-14).

Công việc thực sự của các thánh đồ ngày nay là tiếp tục tuyên bố chân lý của phúc âm đời đời (Giăng 3:16, Mác 16:15) và "giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ mà con đã nghe... lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ "(2 Ti-mô-thê 1:13).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao Giáo hội Mặc môn xem mình là các Thánh Hữu Ngày Sau?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries