settings icon
share icon
Câu hỏi

Tôn giáo Chrislam là gì?

Trả lời


Tôn giáo Chrislam là một sự nỗ lực để hợp nhất Cơ Đốc giáo với Hồi giáo. Nó bắt đầu ở Ni-giê-ri-a vào những năm 1980, và những ý tưởng của người theo đạo Chrislam đã lan rộng khắp nơi trên thế giới. Khái niệm chủ yếu của Chrislam là Cơ Đốc giáo và Hồi giáo là tương thích với nhau, rằng một người có thể là vừa làm một Cơ Đốc nhân vừa làm một người Hồi giáo cùng một lúc. Chrislam không phải là một tôn giáo thực sự của riêng nó, mà là một sự mờ nhạt của những sự khác biệt và phân biệt giữa Cơ Đốc giáo và Hồi giáo.

Những người ủng hộ đạo Chrislam đã chỉ ra những dữ kiện như Chúa Giê-xu được nhắc đến 25 lần trong Kinh Cô-ran, hay Cơ Đốc giáo và Hồi giáo có những sự giảng dạy tương tự về đạo đức và luân thường đạo lý, hoặc sự cần thiết phải có hai tôn giáo thuộc thuyết một thần lớn nhất đoàn kết để chống lại sự nổi dậy của chủ nghĩa vô thần và tâm linh thay thế. Một số người đã xem Chrislam như là giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra giữa thế giới phương Tây, chủ yếu là Cơ Đốc giáo, và Trung Đông, chủ yếu là Hồi giáo.

Mặc dù không thể chối cãi rằng có nhiều điểm giống nhau giữa Cơ Đốc giáo và Hồi giáo (và Do Thái giáo), nhưng cuối cùng Chrislam thất bại bởi vì Cơ Đốc giáo và Hồi giáo lại đối lập hoàn toàn về các vấn đề quan trọng nhất – nhân dạng của Chúa Giê-xu Christ. Cơ Đốc giáo chân chính tuyên bố Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể dưới hình thức con người. Đối với Cơ Đốc nhân, thần tánh của Đấng Christ là không thương lượng được, vì nếu không có thần tánh của Ngài thì sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá sẽ không đủ để làm của lễ chuộc tội cho tội lỗi của toàn thế giới (I Giăng 2:2).

Hồi giáo cương quyết bác bỏ thần tánh của Đấng Christ. Kinh Cô-ran tuyên bố ý tưởng rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời là phạm thượng (5:17). Niềm tin vào thần tánh của Đấng Christ được xem là "rác rưởi" với người Hồi giáo. Hơn nữa, Hồi giáo chối bỏ sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá (4:157-158). Học thuyết quan trọng nhất về niềm tin Cơ Đốc bị bác bỏ trong đạo Hồi. Kết quả là hai tôn giáo hoàn toàn không tương thích, làm cho Chrislam là một khái niệm mà cả Cơ Đốc nhân và người Hồi giáo nên từ chối.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tôn giáo Chrislam là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries