settings icon
share icon
Câu hỏi

Đạo Shin-tô là gì?

Trả lời


Đạo Shin-tô là một tôn giáo thuần chánh của nước Nhật, nguồn gốc của đạo vốn được thấy trong lịch sử nước Nhật cổ đại. Đó là một trong những tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới. Người Nhật có một tình yêu mãnh liệt với đất nước của mình, và họ tin rằng những hòn đảo của nước Nhật đã được tạo dựng đầu tiên từ thiên thượng. Thực vậy, đạo Shin-tô dạy rằng, không có vùng đất nào khác là thánh, làm cho nước Nhật trở thành độc nhất trên thế giới. Chẳng lạ gì, đạo Shin-tô không mấy phổ biến ngoài nước Nhật.

Hai giáo lý căn bản của đạo Shin-tô là nước Nhật là xứ sở của các vị thần linh, và những người dân Nhật Bản là dòng dõi của các vị thần. Khái niệm về nguồn gốc thần bí của người Nhật Bản, cũng như nguồn gốc thần bí của đất làm gia tăng niềm tin vào tính ưu việt nổi trội hơn những quốc gia và dân tộc khác. Ngoại trừ vài giáo phái được chỉ định của đạo Shin-tô, là tôn giáo không có người sáng lập, kinh sách, hoặc tập hợp những niềm tin có thẩm quyền. Việc thờ cúng diễn ra tại một trong rất nhiều đền thờ trong nước Nhật, mặc dù, nhiều người Nhật có nhiều bàn thờ trong nhà của mình, để thờ một hoặc một số lượng lớn nhiều các vị thần.

Từ Shin-tô phát xuất từ chữ Shen-tao tiếng Trung Hoa, có nghĩa là "con đường của các vị thần". Một tính năng chính của đạo Shin-tô là khái niệm về kami, quan niệm về sức mạnh thiêng liêng trong cả những vật sống động và trong những vật vô tri giác. Trong đạo Shin-tô có một ý thức mạnh mẽ về sự hiện diện của các vị thần và các linh trong tự nhiên. Đạo Shin-tô có quá nhiều các vị thần nên đã được tập hợp vào một hệ thống thứ bậc, nhưng nữ thần mặt trời Amaterasu rất được tôn kính, và đền thờ chính của bà ở phía tây-nam cách Tokyo 360 km. Đạo Shin-tô dạy rằng người Nhật là dòng dõi của thần Kami.

Đạo Shin-tô hoàn toàn không tương thích với Kinh Thánh Cơ-đốc-giáo. Thứ nhất, khái niệm rằng người Nhật và xứ sở của họ được đặc ân hơn tất cả mọi người khác mâu thuẫn với sự dạy dỗ của Kinh Thánh, rằng người Giu-đa là dân được chọn của Đức Chúa Trời: "Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc về riêng Ngài" (Phục truyền 7:6). Tuy nhiên, dù người Giu-đa là dân được chọn của Đức Chúa Trời, họ cũng không bao giờ được chỉ định là tốt hơn bất kỳ những người nào khác, và Kinh Thánh cũng không dạy là họ trực tiếp đến từ các vị thần.

Thứ hai, Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng không có nhiều thần, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời: "Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác, ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác" (Ê-sai 45:5). Kinh Thánh cũng dạy rằng Đức Chúa Trời không phải là một thần lực phi nhân cách, nhưng là một Cha yêu thương và chăm sóc những người kính sợ Ngài (2 Cô-rinh-tô 6:17-18). Một mình Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ, và một mình Ngài có chủ quyền cai trị trên nó. Khái niệm các thần ở trong những hòn đá, trong cây cối, và trong các con vật là sự kết hợp hai sự giả dối khác nhau: thuyết đa thần (tin rằng có nhiều thần) và thuyết vật linh (tin rằng các thần hiện diện trong các vật thể). Có những lời nói dối từ cha của sự nói dối, kẻ "như sư tử rống, tìm kiếm kẻ nào nó có thể nuốt được" (1 Phi-e-rơ 5:8).

Thứ ba, đạo Shin-tô cổ xúy lòng kiêu ngạo và cảm giác ưu việt bên trong người Nhật Bản, chủ nghĩa tinh hoa như vậy bị lên án trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời ghét sự kiêu ngạo bởi vì đó là điều khiến cho người ta khỏi sự tìm kiếm Ngài với tất cả tấm lòng (Thi Thiên 10:4). Hơn nữa, sự dạy dỗ về sự tốt lành cơ bản và nguồn gốc thiêng liêng của người Nhật ngăn cản nhu cầu của họ về một Đấng Cứu Thế. Đây là hậu quả tự nhiên của việc cho rằng chủng tộc của một người là có nguồn gốc thiêng liêng. Kinh Thánh nói rõ rằng: "mọi người đều phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23), rằng chúng ta cần có một Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Giê-xu Christ, và đó là "không có danh nào ở dưới trời này được ban cho loài người, để nhờ đó mà chúng ta được cứu" (Công-vụ 4:12).

Trong lúc đạo Shin-tô dạy rằng, kami có thể cộng tác với những người đã làm cho mình xứng đáng qua nghi thức thanh tẩy, thì Đức Chúa Trời của Kinh Thánh hứa rằng sẽ hiện diện với những ai cầu xin Ngài tha thứ. Không có sự thanh tẩy cá nhân (một hình thức cứu rỗi bởi công việc) làm cho một người xứng đáng với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chỉ bởi đức tin trong sự đổ huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ trên thập-tự-giá mới có thể thanh tẩy hoàn toàn tội lỗi, và làm cho chúng ta được chấp nhận với một Đức Chúa Trời thánh khiết. "Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng biết tội lỗi vì chúng ta, để cho chúng ta trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời ở trong Ngài" (2 Cô-rnh-tô 5:21).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đạo Shin-tô là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries