Chứng Nhân Giê Hô Va là ai và niềm tin của họ là gì?


Câu hỏi: Chứng Nhân Giê Hô Va là ai và niềm tin của họ là gì?

Trả lời:
Giáo phái ngày nay được biết đến là Chứng nhân Giê Hô Va bắt đầu ra đời ở Pennsylvania vào năm 1870 từ một lớp học Kinh Thánh được hướng dẫn bởi Charles Taze Russell. Russell đặt tên nhóm của mình là " Nghiên cứu Kinh Thánh Bình minh Thiên Hy Niên." Charles T. Russell bắt đầu viết một loạt các cuốn sách mà ông gọi là "Bình Minh Thiên Hy Niên" đó, kéo dài đến sáu loạt ấn phẩm trước khi ông qua đời và chứa nhiều Thần học mà chứng nhân Giê Hô Va hiện còn lưu giữ. Sau cái chết của Russell vào năm 1916, Thẩm phán J.F. Rutherford, người bạn và người kế nhiệm của Russell, đã viết các loạt ấn phẩm thứ bảy và cuối cùng của loạt bài xuất bản "Bình Minh Thiên Hy Niên", "Lẽ Mầu Nhiệm Đã Xong" trong năm 1917. Kinh Thánh Tháp canh và Luận văn Xã hội được thành hình vào năm 1886 và nhanh chóng trở thành phương tiện qua đó phong trào "Bình Minh Thiên Hy Niên" đã bắt đầu gieo rắc các quan điểm của họ với những người khác. Nhóm này được biết đến như là "Những người Russell" cho đến năm 1931 khi đó một sự chia rẽ trong nội bộ tổ chức, nó được đổi tên thành "Chứng Nhân Giê Hô Va." Các nhóm từ chỗ nó chia ra được gọi là “Các Sinh Viên Kinh Thánh."

Chứng nhân Giê Hô Va tin gì? Xem xét kỹ lưỡng các giáo lý then chốt của họ về các chủ đề như thần tánh của Đấng Christ, sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đức Thánh Linh, và sự chuộc tội cho thấy một sự nghi ngờ xa hơn rằng họ không còn giữ vị trí chính thống trong Cơ Đốc giáo về các đề tài này. Chứng nhân Giê Hô Va tin Đức Chúa Giê Su là Thiên sứ Michael tổng quản các thiên thần, nhân vật cao nhất đã được tạo nên. Những điều này mâu thuẫn với nhiều đoạn Kinh Thánh mà Chúa Giê Su đã tuyên bố rõ ràng Ngài là Đức Chúa Trời (Giăng 1: 1,14, 08:58, 10:30). Chứng nhân Giê Hô Va tin sự cứu rỗi có được do sự tích hợp giữa đức tin, những việc làm lành, và vâng lời. Điều này mâu thuẫn vô số đoạn Kinh Thánh mà tuyên bố sự cứu rỗi bởi ân điển nhờ đức tin (Giăng 3:16; Êphêsô 2: 8-9; Tít 3: 5). Chứng nhân Giê Hô Va từ chối Đức Chúa Trời Ba Ngôi, tin Đức Chúa Giê Su là một con người được tạo ra và Đức Thánh Linh thuộc bản chất vô hình của sức mạnh Đức Chúa Trời. Chứng nhân Giê Hô Va từ chối khái niệm về tính thay thế chuộc tội của Đấng Christ và thay vì giữ lý thuyết chuộc tội, họ cho rằng sự chết của Chúa Giê Su là một sự đền tội phải trả vì tội lỗi của A-đam.

Làm sao chứng nhân Giê Hô Va biện minh cho những giáo lý không thuộc về Kinh Thánh? Đầu tiên, họ cho rằng các giáo hội đã phá hủy Kinh Thánh qua hàng thế kỷ; vì cớ đó, họ đã tái dịch Kinh Thánh sang những gì họ gọi là Bản dịch Thế giới mới. Kinh Thánh Tháp canh và Luận văn Xã Hội thay đổi các nội dung của Kinh Thánh để làm cho nó phù hợp với học thuyết sai lầm của họ, chứ không phải là căn cứ trên giáo lý về những gì Kinh Thánh thật sự dạy. Bản dịch Thế giới mới đã trải qua nhiều phiên bản, khi những chứng nhân Giê Hô Va khám phá nhiều hơn và nhiều hơn nữa những đoạn Kinh Thánh mâu thuẫn với giáo lý của họ.

Tháp canh dựa trên niềm tin và giáo lý nguyên thủy và mở rộng của Charles Taze Russell, thẩm phán Joseph Franklin Rutherford, và những người thừa kế của họ. Các cơ quan chủ quản của Kinh Thánh Tháp canh và Luận văn Xã Hội là cơ quan trong một giáo phái mà tuyên bố chỉ có họ mới có quyền giải thích Thánh Kinh. Nói cách khác, những gì cơ quan quản lý này nói về bất cứ đoạn kinh thánh được xem như là lời nói cuối cùng, và tư duy độc lập không được khuyến khích. Đây là đối lập trực tiếp đến lời khuyên của Thánh Phao Lô gửi cho Ti-mô-thê (và cả chúng ta nữa) việc học hỏi được Đức Chúa Trời chấp thuận, nhờ thế mà chúng ta không cần phải xấu hổ khi chúng ta xử lý một cách chính xác với Lời Chúa. Lời khuyên này, được tìm thấy trong 2 Timothy 2:15, là một chỉ dẫn rõ ràng từ Đức Chúa Trời cho mỗi con cái của Ngài để được giống như các tín hữu tại Hội Thánh Bê-rê, những người tìm kiếm Kinh Thánh hàng ngày để xem xét nếu những điều họ đã được dạy có đúng với lời Chúa.

Có lẽ không có nhóm tôn giáo nào nhiều người trung thành hơn so với Chứng Nhân Giê Hô Va về việc rao giảng sứ điệp của họ. Thật không may, những sứ điệp đầy biến dạng, lừa dối và giáo lý sai lạc. Xin Chúa mở mắt của Chứng Nhân Giê Hô Va trong chân lý của Phúc âm và những sự dạy dỗ thật về Lời Chúa.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Chứng Nhân Giê Hô Va là ai và niềm tin của họ là gì?