settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o rozvode a druhom sobáši?

Odpoveď


V prvom rade, odhliadnuc od iných názorov na rozvod je dôležité brať do úvahy slová Biblie z Malachiáša 2:16a: „Lebo nenávidím rozvod, hovorí Hospodin, Boh Izraela.” Podľa Biblie je Božím zámerom, aby manželstvo bolo celoživotným záväzkom. „Takže už nie sú dve telá ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj!” (Matúš 19:6). Boh však vie, že keďže manželstvo tvoria dve hriešne ľudské duše, k rozvodom dôjde. V Starej zmluve vyriekol zákony na ochranu rozvedených, zvlášť žien (Deuteronómium 24:1-4). Ježiš upozorňuje, že tieto zákony boli dané pre tvrdosť ľudského srdca, nie preto, že by si to prial Boh (Matúš 19:8).

Rozpor ohľadom toho, či sú rozvod a druhé manželstvo Bibliou dovolené, je zakorenený primárne v Ježišových slovách v Matúšovi 5:32 a 19:9. Fráza „okrem prípadu nevery” je jediným miestom v Písme, ktoré umožňuje výklad, že za istých okolností Boh povoľuje rozvod a druhý sobáš. Mnohí vykladači chápu túto „výnimku“ ako zmienku o „manželskej nevere“ počas „zasnúbenia“. Podľa židovskej tradície sa muž a žena považovali za manželov aj keď boli ešte len „zasnúbení.” Nevera počas obdobia „zasnúbenia" by bola jedinou platnou príčinou pre rozvod.

Avšak grécky výraz preložený ako “manželská nevera” je slovo, ktoré môže znamenať akúkoľvek formu sexuálnej nemorálnosti. Môže ísť o neviazané sexuálne vzťahy, prostitúciu, cudzoložstvo, atď. Ježiš pravdepodobne hovorí, že rozvod je prípustný ak dôjde k sexuálnej nemorálnosti. Sexuálne vzťahy sú integrálnou súčasťou manželského zväzku, keďže „dvaja sa stanú jedným telom” (Genesis 2:24; Matúš 19:5; Efezským 5:31). Teda porušenie tohto zväzku sexuálnymi vzťahmi mimo manželstva môže byť prípustnou príčinou rozvodu. Ak to je pravda, Ježiš v tejto pasáži ráta s uzavretím druhého manželstva. Fráza „a vezme si iného” (Matúš 19:9) naznačuje, že rozvod a druhý sobáš sú povolené v prípade výnimky, akokoľvek ju už interpretujeme. Je dôležité všimnúť si, že zosobášiť sa môže len strana, ktorá je bez viny. Aj keď to v texte nie je priamo vyslovené, povolenie na druhý sobáš po rozvode je Božia milosť pre toho, ktorý utrpel krivdu, nie pre toho, kto sa dopustil sexuálnej nemravnosti. Môžu nastať prípady, kedy sa aj „previnilá“ strana môže druhý krát zosobášiť – ale tento koncept už nie je súčasťou učenia tohto textu.

Ako ďalšiu „výnimku” povoľujúcu druhý sobáš niektorí chápu to, čo nachádzame v 1 Korintským 7:15 – ak sa neveriaci rozvedie s veriacim. Avšak v kontexte sa druhý sobáš nespomína, len sa hovorí, že veriaci nie je viazaný pokračovať v manželstve, ak neveriaci partner chce odísť. Iní tvrdia, že zneužívanie (partnera alebo dieťaťa) je platným dôvodom pre rozvod, aj keď v Biblii nie sú menované. Aj keď to tak môže byť, nikdy nie je múdre domýšľať si, o čom sa Božie Slovo nevyjadruje.

Niekedy sa v diskusii o výnimke stráca fakt, že čokoľvek už „manželská nevera” znamená, je to možnosť rozviesť sa, nie príkaz rozviesť sa. Aj keď dôjde k cudzoložstvu, taký pár z Božej milosti stále môže dokázať odpustiť si a znovu vybudovať svoje manželstvo. Boh nám toho odpustil omnoho viac. Zaiste, môžeme nasledovať Jeho príklad a odpustiť dokonca aj hriech cudzoložstva (Efezským 4:32). Avšak v mnohých prípadoch partner svoj čin neoľutuje a v sexuálnej nemorálnosti pokračuje. Tam možno aplikovať slová z Matúša 19:9. Mnohí sa tiež po rozvode opäť zosobášia príliš rýchlo, práve keď by si Boh možno prial, aby zostali slobodnými. Boh niekedy povoláva človeka k tomu, aby bol slobodný a aby bola jeho pozornosť sústredená len na Neho (1 Korintským 7:32-35). V niektorých prípadoch môže byť druhý sobáš po rozvode možnosťou, ale to neznamená, že je jedinou možnosťou.

Je alarmujúce, že rozvodovosť medzi aktívnymi kresťanmi je takmer rovnaká ako medzi neveriacimi. Biblia jasne vyhlasuje, že Boh nenávidí rozvod (Malachiáš 2:16) a že zmierenie a odpustenie by mali sprevádzať život veriaceho (Lukáš 11:4; Efezským 4:32). Avšak Boh vie, že k rozvodom dôjde dokonca aj medzi Jeho deťmi. Rozvedený a/alebo znovu zosobášený veriaci by sa nemal cítiť o nič menej milovaný Bohom, aj keď jeho rozvod a/alebo druhý sobáš nespadá pod možnú výnimku v Matúšovi 19:9. Boh často použije dokonca aj hriešnu neposlušnosť kresťanov, aby vykonal veľké dobro.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o rozvode a druhom sobáši?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries