settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o rasovo zmiešaných manželstvách?

Odpoveď


Starozmluvný zákon zakazoval Izraelcom ženiť a vydávať sa mimo príslušníkov svojho národa (Deuteronómium 7:3-4). Dôvodom bolo, že takéto manželstvá by Izraelcov mohli odviesť od Boha, ak by sa vydávali a ženili s modloslužobníkmi, pohanmi alebo divochmi. Podobný princíp nachádzame aj v Novej zmluve, ale na oveľa odlišnejšej úrovni: “Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločného s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou?” (2 Korintským 6:14). Podobne ako Izraelci (veriaci v jediného pravého Boha) mali zákaz brať si neveriacich, tak aj kresťania (veriaci v jediného pravého Boha) si nemajú brať neveriacich. Celkom konkrétna odpoveď na túto otázku je teda nie – Biblia nehovorí, že rasovo zmiešané manželstvo je nesprávne.

Človek má byť posudzovaný podľa svojho charakteru, nie podľa farby pokožky. Všetci by sme mali byť opatrní v uprednostňovaní jedných pred druhými; nemali by sme mať predsudky, či už rasové, alebo iné (Jakuba 2:1-10, viď zvlášť verše 1 a 9). Kritérium výberu partnera pre muža kresťana alebo ženu kresťanku by malo byť, či je človek kresťanom (2 Korintským 6:14), aby to bol niekto, kto bol znovuzrodený a verí v Ježiša Krista (Ján 3:3-5). Viera v Krista, nie farba pleti, je biblickým merítkom pre výber partnera. Rasovo zmiešané manželstvá nie sú otázkou správnosti či nesprávnosti, ale otázkou múdrosti, úsudku a modlitby.

Jediný dôvod, prečo rasovo zmiešané manželstvo treba uvážiť zvlášť starostlivo sú problémy, ktoré môžu takýto pár stretnúť zo strany spoločnosti, v prípade, že by ich neakceptovala. Mnohé zmiešané páry trpia predsudkami a ohováraním iných, a niekedy sa im to stáva aj zo strany vlastnej rodiny. Niektoré páry zas majú ťažkosti s deťmi, ktorých pleť má iný odtieň ako pleť ich rodičov alebo súrodencov. Páry z rasovo odlišným pôvodom musia mať takéto prekážky na pamäti a byť na ne pripravené, ak sa rozhodnú zosobášiť sa. Opäť však opakujem, že jediné obmedzenie, ktoré Biblia kladie na partnera kresťana, je, či je dotyčný súčasťou Kristovho tela.

English



Návrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o rasovo zmiešaných manželstvách?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries