Čo hovorí Biblia o požívaní alkoholu / vína? Je hriech ak kresťan pije alcohol / víno?


Otázka: Čo hovorí Biblia o požívaní alkoholu / vína? Je hriech ak kresťan pije alcohol / víno?

Odpoveď:
Od požívania alkoholu odrádza niekoľko veršov (Levitikus 10:9; Numeri 6:3; Deuteronómium 14:26; 29:6; Sudcov 13:4,7,14; 1 Samuelova 1:15; Príslovie 20:1; 31:4,6; Izaiáš 5:11,22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12; Micheáš 2:11; Lukáš 1:15). Avšak Písmo vyslovene nezakazuje kresťanom piť pivo, víno alebo iné alkoholické nápoje. Kresťania sa majú vyvarovať opitosti (Efezským 5:18). Biblia odsudzuje opitosť a jej následky (Príslovie 23:29-35). Kresťanom sa tiež prikazuje, aby si nenechali svoje telá „ovládať” ničím (1 Korintským 6:12; 2 Petra 2:19). Písmo tiež zakazuje kresťanom konať čokoľvek, čo by urážalo iných kresťanov alebo ich zvádzalo na hriech proti svojmu svedomiu (1 Korintským 8:9-13). Vo svetle týchto princípov bolo by extrémne ťažké predstaviť si kresťana, ktorý hovorí, že pije alkohol na slávu Božiu (1 Korintským 10:31).

Ježiš premenil vodu na víno. Zdá sa dokonca, že aj Ježiš pil víno pri istých príležitostiach (Ján 2:1-11; Matúš 26:29). V novozmluvných časoch nebola voda príliš čistá. Bez moderných sanitárnych opatrení bola voda plná baktérií, vírusov a všelijakých kontaminantov. Rovnako to platí pre väčšinu krajín tretieho sveta aj dnes. Dôsledkom bolo, že ľudia často pili víno (alebo šťavu z viniča), lebo miera kontaminácie bola oveľa nižšia. V 1 Timoteovi 5:23 Pavol dáva pokyny Timoteovi, aby nepil vodu (ktorá bola pravdepodobne príčinou jeho žalúdočných problémov) a namiesto nej pil víno. Grécky výraz pre víno používaný v Biblii je najbežnejším označením vína. V tých časoch bolo víno fermentované, ale nie do takej miery, ako dnes. Je nesprávne označovať ho ako šťavu z viniča, ale tiež nie je pravda, že to bolo to isté ako víno, ktoré pijeme dnes. Opäť, Písmo nezakazuje kresťanom piť pivo, víno alebo iné alkoholické nápoje. Alkohol sám osebe nie je poznačený hriechom. Skôr to platí o opitosti a závislosti na alkohole, ktorej sa kresťan má jednoznačne vyvarovať (Efezským 5:18; 1 Korintským 6:12). Sú však biblické princípy, ktoré extrémne sťažujú predstavu, že kresťan požívajúci alkohol v akomkoľvek množstve týmto oslavuje Boha.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo hovorí Biblia o požívaní alkoholu / vína? Je hriech ak kresťan pije alcohol / víno?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha