Kto bola Kainova manželka? Bola Kainova manželka jeho sestrou?Otázka: Kto bola Kainova manželka? Bola Kainova manželka jeho sestrou?

Odpoveď:
Biblia nehovorí jednoznačne kto bola Kainova manželka. Jediná možná odpoveď je, že Kainova žena bola jeho sestra, neter, alebo pra-neter, atď. Biblia nehovorí koľko mal Kain rokov, keď zabil Ábela (Genesis 4:8). Keďže obaja boli roľníkmi, boli asi obaja už dospelí, možno mal každý svoju rodinu. Adam a Eva určite mali viac detí ako len Kaina a Ábela v čase, keď bol Ábel zabitý – a určite mali oveľa viac detí potom (Genesis 5:4). Skutočnosť, že Kain sa obával o vlastný život potom ako zabil Ábela (Genesis 4:14) naznačuje, že asi bolo mnoho ďalších detí a možno vnúčat či pra-vnúčat Adama a Evy v tom čase. Kainova žena (Genesis 4:17) bola dcérou alebo vnučkou Adama a Evy.

Keďže Adam a Eva boli prvými a jedinými ľudskými bytosťami, ich deti nemali inú možnosť, lens a vydávať a ženiť medzi sebou. Boh nezakázal manželstvá v rodine až do oveľa neskoršej doby, keď už bolo dosť ľudí a manželstvá medzi príbuznými neboli nevyhnutné (Levitikus 18:6-18). Dôvod, prečo incest často vyústi do genetických deformácií detí je, že keď dvaja ľudia podobných genetických vlastností (t. j. brat a sestra) majú spolu deti – genetické defekty sú pravdepodobnejšie, keďže obaja rodičia majú pravdepodobne tiež rovnaké defekty. Keď ľudia z rôznych rodov majú spolu deti – je vysoko nepravdepodobné, že obaja rodičia by mali tie isté genetické defekty. Ľudský genetický kód sa postupne “zamoril” počas stáročí čo sa genetické defekty násobia, umocňujú a prenášajú z generácie na generáciu. Adam a Eva nemali žiadne genetické defekty, čo umožňovalo im a generáciam nasledujúcim bezprostredne po nich mať oveľa vyššiu kvalitu zdravia ako máme my dnes. Adamove a Evine deti mali minimum alebo žiadne genetické defekty. Dôsledkom toho im nič nehrozilo aj keď sa brali medzi sebou navzájom. Môže to znieť čudne, možno až nechutne myslieť na Kainovu ženu ako na jeho sestru. Spočiatku, keď Boh stvoril jedného muža a jednu ženu, nasledujúca generácia nemala na výber, muesli uzatvárať manželstvá len medzi sebou.Návrat na slovenskú domovskú stránkuKto bola Kainova manželka? Bola Kainova manželka jeho sestrou?