Čo hovorí Biblia o predmanželskom sexe?Otázka: Čo hovorí Biblia o predmanželskom sexe?

Odpoveď:
Spolu s inými sexuálnymi priestupkami predmanželský sex je opätovne v Písme odsudzovaný (Skutky 15:20; Rímskym 1:29; 1 Korintským 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; 2 Korintským 12:21; Galatským 5:19; Efezským 5:3; Kolosenským 3:5; 1 Tesalonickým 4:3; Sudcov 7). Biblia zastáva stanovisko, že pred manželstvom sa treba zdržať sexu. Predmanželský sex je rovnako nesprávny ako cudzoložstvo a ostatné sexuálne priestupky, lebo všetky predpokladajú sexuálny styk s niekým, s kým nie ste zosobášení. Sex medzi manželmi je jediná prípustná forma sexu, ktorú Boh schvaľuje (Židom 13:4).

Predmanželský sex sa stal bežným z mnohých dôvodov. Príliš sa sústredíme na “rekreačný” účinok sexu bez toho, aby sme mysleli na aspekt “znovu-tvorenia”. Áno, sex je potešením. Boh ho takým učinil. On chce, aby sa muži a ženy tešili zo sexu (v manželskom zväzku). Avšak primárnym účelom sexu nie je rozkoš, ale reprodukcia. Boh nezakázal predmanželský sex, aby nás okradol o potešenie, ale aby nás uchránil pred nechcenými tehotenstvami a deťmi, ktoré sa rodia rodičom, ktorí ich buď vôbec nechcú, alebo na ne nie sú pripravení. Predstavte si, o čo lepší by bol náš svet, keby sa postupovalo podľa Božieho zámeru so sexom: menej pohlavne prenosných chorôb, menej slobodných matiek, menej nechcených tehotenstiev, menej potratov, atď. Abstinencia je jediná Božia politika čo sa týka predmanželského sexu. Abstinencia zachraňuje životy, ochraňuje deti, dáva sexuálnym vzťahom patričnú hodnotu, a čo je najdôležitejšie – ctí Boha.Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo hovorí Biblia o predmanželskom sexe?