settings icon
share icon
Otázka

Masturbácia – je to podľa Biblie hriech?

Odpoveď


Biblia nikde špecificky nespomína masturbáciu, ani sa nevyjadruje, či je masturbácia hriech. Niet však pochybností o tom, či skutky, ktoré vedú k masturbácii, sú hriešne. Masturbácia je konečným výsledkom žiadostivých myšlienok, sexuálnej stimulácie a/alebo pornografických obrazov. To sú problémy, s ktorými sa treba vysporiadať. Ak hriech žiadostivosti a pornografie zanecháme alebo prekonáme – problém masturbácie prestane byť otázkou.

Biblia nám hovorí, aby sme sa vyvarovali čo i len náznaku sexuálnej nemorálnosti (Efezským 5:3). Neviem si predstaviť, že by v tomto konkrétnom teste masturbácia obstála. Niekedy je dobrým testom toho, či niečo je alebo nie je hriech to, či by ste sa mohli ostatným ľuďom hrdo pochváliť s tým, čo ste vykonali. Ak je to niečo, čo by vás priviedlo do rozpakov, alebo za čo by ste sa hanbili, keby na to druhí prišli, je to hriech. Iným dobrým testom je, či môžeme úprimne s čistým svedomím požiadať Boha, aby tú konkrétnu aktivitu požehnal pre svoje dobré zámery. Myslím, že masturbácia sa nekvalifikuje ako niečo, na čo by sme mohli byť „hrdí,“ alebo za čo by sme úprimne mohli poďakovať Bohu.

Biblia nás učí, „Či teda jete alebo pijete a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu“ (1 Korintským 10:31). Ak existuje náznak pochybnosti o tom, či je niečo Bohu milé, potom je najlepšie s tým prestať. A ohľadne masturbácie existujú určite pochybnosti. „A všetko, čo nie je z viery, je hriech“ (Rímskym 14:23). Neviem si predstaviť ako by podľa Biblie masturbácia mohla slúžiť na slávu Božiu. Ďalej si musíme uvedomiť, že naše telá rovnako ako naše duše boli vykúpené a patria Bohu. „Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení. Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu“ (1 Korintským 6:19-20). Táto veľká pravda by mala zásadne rozhodovať o tom, čo so svojím telom robíme. Vo svetle týchto princípov teda musíme definitívne zhodnotiť, že podľa Biblie je masturbácia hriech. Neverím, že masturbácia pôsobí Bohu potešenie, pomáha nám vyvarovať sa čo i len náznakom nemorálnosti, alebo obstojí v teste toho, či je naše telo Božím vlastníctvom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Masturbácia – je to podľa Biblie hriech?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries