Masturbácia – je to podľa Biblie hriech?Otázka: Masturbácia – je to podľa Biblie hriech?

Odpoveď:
Biblia nikde špecificky nespomína masturbáciu ani sa nevyjadruje, či je masturbácia hriech. Niet však pochybností, či skutky, ktoré vedú k masturbácii sú hriešne. Masturbácia je konečným výsledkom chlípnych myšlienok, sexuálnej stimulácie a/alebo pornografických obrazov. Sú to tieto problémy, s ktorými sa treba vysporiadať. Ak hriech chlípnosti a pornografie je odvrhnutý a prekonaný – problém masturbácie prestane byť otázkou.

Biblia nám hovorí, aby sme sa vyvarovali čo aj len náznaku sexuálnej nemorálnosti (Efezským 5:3). Neviem si predstaviť, že by masturbácia obstála v tomto konkrétnom teste. Niekedy je dobrým testom toho, či niečo je alebo nie je hriech to, či by ste sa mohli ostatným ľuďom hrdo pochváliť s tým, čo ste vykonali. Ak je to niečo, čo by vás priviedlo do rozpakov alebo za čo by ste sa hanbili, keby na to druhí prišli, je to hriech. Iným dobrým testom je, či môžeme úprimne s čistým svedomím požiadať Boha, aby požehnal tú konkrétnu aktivitu pre svoje dobré zámery. Myslím, že masturbácia sa nekvalifikuje ako niečo, na čo by sme mohli byť "hrdí" alebo za čo by sme úprimne mohli poďakovať Bohu.

Biblia nás učí, "Či teda jete alebo pijete a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu" (1 Korintským 10:31). Ak je náznak pochybnosti o tom, či je to Bohu milé, potom je najlepšie s tým prestať. A ohľadne masturbácie sú určite pochybnosti. "A všetko, čo nie je z viery, je hriech" (Rímskym 14:23). Neviem si predstaviť ako podľa Biblie by masturbácia mohla slúžiť na slávu Božiu. Ďalej si musíme uvedomiť, že naše telá rovnako ako naše duše boli vykúpené a patria Bohu. "Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení. Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu" (1 Korintským 6:19-20). Táto veľká pravda by mala zásadne rozhodovať o tom, čo so svojím telom robíme. Takže vo svetle týchto princípov musím definitívne povedať, že podľa Biblie je masturbácia hriech. Neverím, že masturbácia pôsobí Bohu potešenie, pomáha nám vyvarovať sa čo aj náznakom nemorálnosti, alebo obstojí v teste, či je naše telo Božím vlastníctvom.Návrat na slovenskú domovskú stránkuMasturbácia – je to podľa Biblie hriech?