settings icon
share icon
Otázka

Aký je kresťanský pohľad na samovraždu? Čo hovorí Biblia o samovražde?

Odpoveď


To, či človek vstúpi do neba alebo nie, nie je podľa Biblie predurčené tým, či spácha samovraždu, alebo nie. Ak neveriaci človek spácha samovraždu, len akoby „urýchli“ svoju cestu do ohnivého jazera. Tento človek však v konečnom dôsledku pôjde do pekla preto, že odmietol spasenie skrze Krista, a nie preto, že spáchal samovraždu. Biblia hovorí o štyroch konkrétnych ľuďoch, ktorí spáchali samovraždu: Saul (1 Samuelova 31:4), Achitofel (2 Samuelova 17:23), Zimri (1 Kráľovská 16:18), a Judáš (Matúš 27:5). Každý z nich bol bezbožným, zlým a hriešnym človekom. Biblia sa stavia k samovražde rovnako ako k vražde – a tak to aj je – sebe-vražda. Boh je Ten, kto rozhoduje kedy a ako človek zomrie. Vziať túto moc do svojich rúk je podľa Biblie rúhanie sa Bohu.

Čo hovorí Biblia o kresťanovi, ktorý spácha samovraždu? Neverím, že kresťan, ktorý spácha samovraždu, stratí spasenie a pôjde do pekla. Biblia učí, že od chvíle, kedy človek v pravde uveril v Krista, získava večnú istotu (Ján 3:16). Podľa Biblie si kresťan môže byť na sto percent istý, že večný život má, nech sa deje čokoľvek. „Toto som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život” (1 Jána 5:13). Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej! „Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké stvorenstvá nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (Rímskym 8:38-39). Ak „nijaké stvorenstvá” nemôžu kresťana odlúčiť od Božej lásky a keďže aj kresťan, ktorý spácha samovraždu, je sám „stvorenstvom”, potom ho od Božej lásky nemôže odlúčiť ani samovražda. Ježiš zomrel za všetky naše hriechy...a ak by skutočný kresťan vo chvíli duchovného útoku a slabosti spáchal samovraždu – aj to by bol hriech, za ktorý Ježiš zomrel.

Týmto nechceme povedať, že samovražda nie je v Božích očiach vážnym hriechom. Podľa Biblie je samovražda vražda, a tá je hriechom vždy. Osobne by som vážne pochyboval o úprimnej viere niekoho, kto by tvrdil, že je kresťan a spáchal by samovraždu. Niet žiadnych okolností, ktoré by mohli ospravedlniť fakt, že si niekto (a zvlášť kresťan) siahol na svoj vlastný život. Kresťania sú povolaní, aby svoj život žili pre Boha – rozhodnutie o tom, kedy príde smrť, je Božie a patrí výlučne len Bohu. Dobrou ilustráciou samovraždy kresťana môže byť kniha Ester. V Perzii mali zákon, že ktokoľvek, kto prišiel pred kráľa bez pozvania, mohol byť popravený, ak kráľ smerom k nemu nevystrel svoje žezlo – čo bolo znamením milosti. Samovražda kresťana by bolo ako nasilu sa chcieť dostať do kráľovej prítomnosti namiesto čakania na jeho pozvanie. On k tebe vystrie svoje žezlo a zachová ti večný život, ale to neznamená, že je s tebou spokojný. Aj keď nejde o opis samovraždy, biblický verš v 1 Korintským 3:15 je asi dobrým opisom toho, čo sa stane kresťanovi, ktorý spácha samovraždu: „Ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu, sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň.”

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je kresťanský pohľad na samovraždu? Čo hovorí Biblia o samovražde?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries