Aký je kresťanský pohľad na samovraždu? Čo hovorí Biblia o samovražde?Otázka: Aký je kresťanský pohľad na samovraždu? Čo hovorí Biblia o samovražde?

Odpoveď:
Podľa Biblie to, či človek vstúpi do neba alebo nie, nie je predurčené tým, či spácha samovraždu alebo nie. Ak neveriaci človek spácha samovraždu, neurobil nič iné, len “urýchlil” svoju cestu do ohnivého jazera. Avšak ten, kto spáchal samovraždu pôjde v konečnom dôsledku do pekla preto, že odmietol spasenie skrze Krista, a nie preto, že spáchal samovraždu. Biblia hovorí o štyroch konkrétnych ľuďoch, ktorí spáchali samovraždu: Saul (1 Samuelova 31:4), Achitofel (2 Samuelova 17:23), Zimri (1 Kráľovská 16:18), a Judáš (Matúš 27:5). Každý z nich bol bezbožným, zlým a hriešnym človekom. Biblia sa stavia k samovražde rovnako ako k vražde – a tak to aj je – sebe-vražda. Boh je Ten, kto rozhoduje kedy a ako človek zomrie. Vziať túto moc do svojich rúk je podľa Biblie rúhanie sa Bohu.

Čo hovorí Biblia o kresťanovi, ktorý spácha samovraždu? Neverím, že kresťan, ktorý spácha samovraždu stratí spasenie a pôjde do pekla. Biblia učí, že od chvíle, kedy človek v pravde uveril v Krista, získava večnú istotu (Ján 3:16). Podľa Biblie kresťan si môže byť bez pochybností istý, že má večný život nech sa deje čokoľvek. “Toto som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život” (1 Jána 5:13). Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej! “Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké stvorenstvá nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi" (Rímskym 8:38-39). Ak “nijaké stvorenstvá” nemôžu kresťana odlúčiť od Božej lásky a keď kresťan, ktorý spácha samovraždu je “stvorenstvom,” potom ani samovražda ho nemôže odlúčiť od Božej lásky. Ježiš zomrel za všetky naše hriechy...a ak by skutočný kresťan vo chvíli duchovného útoku a slabosti spáchal samovraždu – bol by to hriech, za ktorý tiež Ježiš zomrel.

Týmto nechceme povedať, že samovražda nie je vážnym hriechom pred Bohom. Podľa Biblie samovražda je vražda, a tá je vždy hriechom. Ja by som vážne pochyboval o úprimnej viere niekoho, kto by tvrdil, že je kresťan a spáchal by samovraždu. Niet žiadnych okolností, ktoré by mohli ospravedlniť niekoho, a zvlášť kresťana, že si siahol na svoj vlastný život. Kresťania sú povolaní, aby svoj život žili pre Boha – rozhodnutie kedy pride smrť je Božie a výlučne patrí len Bohu. Azda dobrou ilustráciou samovraždy kresťana je kniha Ester. V Perzii mali zákon, že ktokoľvek, kto prišiel pred kráľa bez pozvania môže byť popravený, ak kráľ nevystrie svoje žezlo smerom k nemu – čo bolo znamením milosti. Samovražda pre kresťana by bolo nasilu sa chcieť dostať do kráľovej prítomnosti namiesto čakania na jeho pozvanie. On vystrie svoje žezlo k tebe, zachová ti večný život, ale to neznamená, že je s tebou spokojný. Aj keď nejde o opis samovraždy, biblický verš v 1 Korintským 3:15 je asi dobrým opisom toho, čo sa stane kresťanovi, ktorý spácha samovraždu: “Ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu, sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň.”Návrat na slovenskú domovskú stránkuAký je kresťanský pohľad na samovraždu? Čo hovorí Biblia o samovražde?