Čo hovorí Biblia o desiatkoch?Otázka: Čo hovorí Biblia o desiatkoch?

Odpoveď:
Desiatky sú téma, s ktorou má mnoho kresťanov problémy. V mnohých zboroch sa dávanie desiatkov prehnane zdôrazňuje. Zároveň sa mnoho kresťanov odmieta podriadiť biblickým požiadavkám čo sa týka obetovania pre Pána. Desiatky/milodary majú byť radosťou a požehnaním. Je smutné, že len málokde tomu tak je v dnešnej cirkvi.

Desiatky sú starozmluvným konceptom. Desiatok bol zákonnou požiadavkou, podľa ktorej všetci Izraelci dávali 10% všetkého, čo zarobili, vypestovali do chrámu (Levitikus 27:30; Numeri 18:26; Deuteronómium 14:24; 2 Kronická 31:5). Niektorí chápu starozmluvné desiatky ako spôsob dane na zabezpečenie kňazov a Levitov v rámci obetného systému. Nová zmluva nikde nenariaďuje, dokonca ani neodporúča, aby kresťania mali zákonný systém desiatkov. Pavol hovorí, že veriaci by mali oddeliť časť zo svojho príjmu na podporu cirkvi (1 Korintským 16:1-2).

Nová zmluva nikde presne neudáva percento, ktoré by malo byť vyčlenené na dávanie, len hovorí, že by to malo byť z toho, “čo mohol každý usporiť” (1 Korintským 16:2). Kresťanská cirkev v zásade prevzala 10% zo Starej zmluvy a udáva to ako “odporúčané minimum” kresťanského dávania. Avšak kresťania sa nemusia cítiť povinní stale dávať. Mali by dávať podľa svojich možností, “z toho, čo usporili.” Niekedy to znamená, že dajú viac ako desiatok, niekedy menej. Všetko závisí od schopnosti kresťana a potrieb cirkvi. Každý jeden kresťan by sa mal usilovne modliť a prosiť o Božiu múdrosť v rozhodovaní koľko prispieť (Jakuba 1:5). “Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh” (2 Korintským 9:7).Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo hovorí Biblia o desiatkoch?