අළුත් ගිවිසුම පිළිබඳ සමීක්ෂණයඅළුත් ගිවිසුම ප්‍රධාන වූ කොටස් 5 කට බෙදා වෙන් කළ හැකිය. සුභාරංචි පොත්, එනම් මතෙව් සිට යොහාන්, ඉතිහාස පොත් එනම් ක්‍රියා පොත, පාවුල්ගේ හසුන් පත්‍ර එනම් රෝම සිට පිලෙමොන්, සමාන්‍ය හසුන් පත් එනම් හෙබ්‍රෙව් සිට යුද් දක්වා හා අවසාන වශයෙන් අනාගත වාක්‍ය, එළිදරව් පොත යන මේවාය. අළුත් ගිවිසුම රචනා කර තිබෙන්නේ ක්‍රි. ව. 45 සිට 95 දක්වා බව නියත වශයෙන්ම සඳහන්ය. අළුත් ගිවිසුම රවනා කර තිබෙන්නේ කොයිනේ යන ග්‍රීක මුල් භාෂාවෙනි. (ක්‍රි.ව. මූල් අවධියේදී පැවති මෙම භාෂාව ඒ ආකාරයෙන්ම දැනටමත් පවතී.)

සුභාරංචි පොත් 4 රෙහිම සඳහන් නොසඟවන කථා පුවත් නම් යේසුස් වහනසේගේ ඉපදීම, ඡීවිතය, දූත මෙහෙවර, මරණය හා උත්ථානය පිළිබඳව සඳහන් වේ. සුභාරංචිය තුළින් ඡනයාට පැහැදිළි වන්නේ, පැරණි ගිවිසුමෙහි සඳහන් පොරොන්දුවේ. මෙසියස් වහන්සේ පිළිබඳ හා අළුත් ගිවිසුමෙහි ඉතිරි වූ ඉගැන්වීම් වලට ද මෙය පාදක වේ. ක්‍රියා පොතෙහි සැබවින්ම සඳහන් වන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයින් එනම් ශාරිරික වූ යේසුස් වහන්සේ මෙලොව ඡනයා පාපයෙන් ගැළවීම උදෙසා තෝරා ගත් පිරිසයි. ක්‍රි. ව. පළමුවන සියවසෙහි සභාවෙහි ආරම්භය හා එහි වර්ධනය, ක්‍රියා පොතෙහි වැදගත් ලෙස සඳහන් වේ. පාවුල් විසින් මුල් සභාවන්ට ලියන ලද හසුන් පත්‍රයන්හි කිතුනු ප්‍රතිපත්ති හා නිතීන් සැබෑ ලෙස හැඳින් වේ. සමාන්‍ය හසුන් පත් වල, පාවුල්ගේ හසුන් පත් වළට වඩා අමතර ඉගැන්වීම් හා අවවාද වළින් සමන්විතය. එළිදරව් පොත, අවසාන කාලයේදී සිදුවන්නට යන සිද්ධීන් මනාව පිළිඹ්බු කරයි.

අළුත් ගිවිසුම පිළිබඳ හැදෑරීම ආශිර්වාදමත් හා ඉතා බලවත් ඉගැන්වීමකි. එහි වැදගත් ලෙස ගැබ් වී ඇත්තේ, අපගේ පව් උදෙසා යේසුස් වහන්සේගේ කුරුස ගසේ යාගය හා අප විසින් උන් වහන්සේගේ මරණයට ප්‍රතිවිපාක දැක්වීමයි. අළුත් ගිවිසුමෙහි ප්‍රධාන අරමුණ නම්, ඉගැන්වීම් හා ප්‍රායෝගික ප්‍රතිඵල තුළින් ශක්තිමත් වූ කිතුනුවෙකු නිර්මාණය හා ගොඩනැඟීමයි. පහතින් සඳහන් වන්නේ, අළුත් ගිවිසුමෙහි විවිධ වූ පොත් වල සාරාංශ ගත කිරීම්ය. අපගේ නිරතුරු බලාපොරොත්තුව නම් යේසුස් වහන්සේ කරා යන ගමනේ, අළුත් ගිවිසුම පිළිබඳ හැදෑරීම ඵලදායී ලෙස ඔබගේ ඡීවිතයට බලපෑමයි.

පැරණි ගිවිසුම පිළිබඳ සමීක්ෂණයමතෙව් සුභාරංචිය

මාර්ක් සුභාරංවිය

ලුක්ගේ සුභාරංචිය

යොහාන් සුභාරංචිය

ක්‍රියා පොත

රෝම පොත

1 වන කොරින්ති පොත

2 වන කොරින්ති පොත

ගලාති පොත

එපීස පොත

පිලිප්පි පොත

කොලොස්සි පොත

1 වන තෙසලෝනික පොත

2 වන තෙසලෝනික පොත ෙ

1 වන තිමොති පොත

2 වන තිමොති පොත

English
බයිබලය පිළිබඳ සමීක්ෂණයඅළුත් ගිවිසුම පිළිබඳ සමීක්ෂණය