Klausimai apie paskutiniuosius laikus


Kas įvyks pagal paskutinių laikų pranašystę?

Kokie yra paskutinių laikų ženklai?

Kas įvyks bažnyčios paėmimo į dangų metu?

Kas yra suspaudimo laikotarpis? Iš kur mes žinome, jog suspaudimo laikotarpis tęsis septynis metus?

Kada įvyks bažnyčios paėmimas į dangų, prieš ar po suspaudimo laikotarpio?

Kas yra Jėzaus Kristaus antras atėjimas?

Kas yra tūkstantmetinė karalystė? Ar tai turėtų būti suprasta tiesiogiai?

Kaip man suprasti Apreiškimo knygą?

Kaip mums gyventi savo gyvenimus žinant, kad Kristus sugrįš?

Kas yra 144 000?

Kas yra antikristas?

Kas yra apokalipsė?

Kas yra Armagedono mūšis?

Kas yra keturi apokalipsės raiteliai?

Kas yra naikinimo bjaurastis?

Kas yra septyni antspaudai ir septyni trimitai, minimi Apreiškimo knygoje?

Kas yra Viešpaties diena?

Kas yra žvėries ženklas (666)?

Kokie yra skirtumai tarp bažnyčios paėmimo į dangų ir Kristaus antro atėjimo?


Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Klausimai apie paskutiniuosius laikus