Kas įvyks bažnyčios paėmimo į dangų metu?


Klausimas: Kas įvyks bažnyčios paėmimo į dangų metu?

Atsakymas:
Bažnyčios paėmimo į dangų metu, Dievas pašalins iš šios žemės visus tikinčiuosius, taip paruošdamas kelią išlieti savo teisų kerštą suspaudimo metu. Bažnyčios paėmimas į dangų aprašytas 1 Tesalonikiečiams 4:13-18 ir 1 Korintiečiams 15:50-54. Dievas prikels visus tikinčiuosius, kurie jau mirė, duos jiems pašlovintus kūnus ir pasiims juos iš šios žemės. Dievas taip pat paims ir tuos tikinčiuosius, kurie vis dar gyvi, jiems taip pat suteikdamas pašlovintus kūnus. „Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu“ (1 Tesalonikiečiams 4:16-17).

Paėmimas į dangų įvyks akimirksniu, ir mes iš karto gausime pašlovintus kūnus. „Aš jums atskleidžiu paslaptį: ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti,- staiga, viena akimirka, skambant paskutiniam trimitui. Trimitas nuskambės, ir mirusieji bus prikelti negendantys,o mes būsime pakeisti“ (1 Korintiečiams 15:51-52). Paėmimas į dangų yra šlovingas įvykis, kurio mes visi turėtume laukti. Mes pagaliau būsime laisvi nuo nuodėmės. Mes ažminai būsime Dievo buvime. Per daug laiko skiriama ginčijantis apie bažnyčios paėmimą į dangų. Tai nebuvo Dievo tikslas. Dievas mums paaiškino bažnyčios paėmimą į dangų tam, kad tais žodžiais mes guostume vieni kitus (1 Tesalonikiečiams 4:18).

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Kas įvyks bažnyčios paėmimo į dangų metu?

Sužinokite, kaip tai padaryti ...

Praleisti amžinybę su DievuPrimite oproštaj od Boga