Kas yra keturi apokalipsės raiteliai?


Klausimas: Kas yra keturi apokalipsės raiteliai?

Atsakymas:
Keturi apokalipsės raiteliai yra apibūdinti Apreiškimo knygos 6 skyriuje 1-8 eilutėse. Keturi raiteliai yra simboliniai keturių įvykių, įvyksiančių paskutiniais laikais, apibūdinimai. Pirmasis apokalipsės raitelis paminėtas Apreiškimo 6:2: „Aš pažvelgiau, ir štai pasirodė baltas žirgas ir ant jo raitelis, turintis lanką. Jam buvo duotas vainikas, ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų“. Šis pirmasis raitelis tikriausiai yra Antikristas, kuriam bus suteiktas autoritetas ir kuris nugalės visus, kurie jam priešinsis. Antikristas yra netikras Jėzaus imitatorius, kuris taip pat sugrįš ant balto žirgo (Apreiškimo 19:11-16).

Antrasis apokalipsės raitelis paminėtas Apreiškimo 6:4: „Ir pasirodė kitas žirgas, ugniaspalvis, ir jo raiteliui buvo duota atimti iš žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų; jam buvo duotas didelis kalavijas“. Antrasis raitelis vaizduoja baisų karą, kuris kils paskutiniaisiais laikais. Trečiasis raitelis apibūdintas Apreiškimo 6:5-6: „...ir štai pasirodė juodas žirgas, o raitelis turėjo savo rankoje svarstykles. Ir aš girdėjau balsą keturių būtybių viduryje sakantį: ‘Kviečių saikas už denarą, bet aliejui ir vynui nedaryk skriaudos!’” Trečiasis apokalipsės raitelis vaizduoja badą, kuris kils tikriausiai dėl antro raitelio karo.

Ketvirtasis raitelis minimas Apreiškimo 6:8: „Aš pažvelgiau, ir štai pasirodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo Mirtis, ir paskui jį sekė Pragaras. Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės žudyti kardu, badu, mirtimi ir žemės žvėrimis“. Ketvirtasis apokalipsės raitelis simbolizuoja mirtį ir nusiaubimą. Atrodo, kad tai yra prieš jį buvusių raitelių kombinacija. Ketvirtas apokalipsės raitelis atneš tolimesnį karą ir siaubingą badą kartu su maru ir ligomis. Kas kelia nuostabą, o gal tiksliau gąsdina, yra tai, kad šie keturi apokalipsės raiteliai yra tik „pirmtakai“ dar baisesnių bausmių, kurios įvyks vėliau suspaudimo laikotarpiu (Apreiškimo 8-9 ir 16 skyriai).

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Kas yra keturi apokalipsės raiteliai?