settings icon
share icon
Klausimas

Kaip man suprasti Apreiškimo knygą?

Atsakymas


Raktas į Biblijos interpretaciją, ypač Apreiškimo knygos, yra pastovi hermeneutika. Hermeneutika yra interpretacijos principų mokslas. Kitaip tariant, tai Šventojo Rašto interpretavimo būdas. Normali hermeneutika arba normali Rašto interpretacija reiškia, kad, jeigu ištrauka aiškiai neparodo, kad autorius naudojo perkeltinę prasmę, tuomet ji turėtų būti suprasta tiesiogiai. Mums nereikia ieškoti kitokių sakinio reikšmių, jeigu tas sakinys turi normalią reikšmę. Taip pat mes neturėtume sudvasinti Šventojo Rašto, priskirdami žodžiams ar frazėms reikšmę, kai labai aiškiai matosi, kad autorius, Šventosios Dvasios vedamas, turėjo omenyje būtent tai, ką parašė.

Vienas pavyzdys yra Apreiškimo 20. Yra daug žmonių, kurie tūkstančio metų laikotarpiui priskiria įvairias reikšmes. Tačiau kalboje nematome jokių priežasčių tikėti, kad tūkstantis metų turėtų reikšti kažką kitą negu, tiesiogine ta žodžio prasme, tūkstantį metų.

Paprastas Apreiškimo knygos planas yra pateikiamas Apreiškimo 1:19. Pirmame skyriuje prisikėlęs ir išaukštintas Kristus kalba Jonui. Kristus jam sako: „Tad užrašyk tai, ką regėjai, kas yra ir kas vėliau įvyks.“ Dalykai, kuriuos Jonas jau matė, užrašyti pirmame skyriuje. Dalykai, kurie „yra“ (kurie buvo Jono dienomis), užrašyti 2-3 skyriuose (laiškai bažnyčioms). „Kas vėliau įvyks“ (ateities dalykai) užrašyti 4-22 skyriuose.

Apreiškimo knygos 4-18 skyriai yra apie Dievo bausmes žemės gyventojams. Šios bausmės nėra bažnyčiai (1 Tesalonikiečiams 5:2,9). Prieš prasidedant bausmėms, bažnyčia bus paimta nuo žemės įvykyje, vadinamame bažnyčios paėmimu į dangų (1 Tesalonikiečiams 4:13-18; 1 Korintiečiams 15:51-52). 4-18 skyriai apibūdina „Jokūbo baisią dieną“- sunkumus Izraeliui (Jeremijo 30:7; Danieliaus 9:12; 12:1). Šiuo metu Dievas taip pat baus netikinčiuosius dėl jų maišto prieš Dievą.

19 skyrius apibūdina Kristaus sugrįžimą su bažnyčia, Jo nuotaka. Jis nugali žvėrį ir netikrą pranašą bei įmeta juos į ugnies ežerą. 20 skyriuje Kristus surakina Šėtoną ir įmeta jį į bedugnę. Tuomet Kristus įkūria savo karalystę žemėje, kuri tęsis tūkstantį metų. Pasibaigus tūkstančiui metų, Šėtonas yra paleidžiamas ir sukelia maištą prieš Dievą. Jis greitai nugalimas ir įmetamas į ugnies ežerą. Tuomet įvksta paskutinis teismas, netikinčiųjų teismas, kuomet jie taip pat yra įmetami į ugnies ežerą.

21 ir 22 skyriai apibūdina amžinąją būseną. Šiuose skyriuose Dievas mums pasako, kaip atrodys amžinybė su Juo. Apreiškimo knyga yra suprantama. Dievas nebūtų mums jos davęs, jeigu jos reikšmė būtų visiškai paslėpta nuo mūsų. Raktas į Apreiškimo knygos supratimą yra tiesioginė interpretacija- ji sako tai, ką turi omenyje, ir ji reiškia tai, ką sako.
Grįžti į svetainę lietuvių kalba

Kaip man suprasti Apreiškimo knygą?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries