settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra tūkstantmetinė karalystė? Ar tai turėtų būti suprasta tiesiogiai?

Atsakymas


Tūkstantmetinė karalystė- tai pavadinimas duotas tūkstančiui metų, per kuriuos Jėzus Kristus karaliaus žemėje. Kai kurie bando interpretuoti 1000 metų alegoriškai. Kai kurie 1000 metų supranta kaip perkeltinės prasmės pasakymą, kad tai bus „ilgas laiko tarpas“, o ne pažodinis, fizinis Jėzaus Kristaus valdymas žemėje. Tačiau Apreiškimo 20:2-7 šešis kartus konkrečiai parašyta, kad tai bus 1000 metų. Jeigu Dievas norėjo perduoti mums, kad tai bus „ilgas laiko tarpas“, Jis paprasčiausiai galėjo tai padaryti konkrečiai neminėdamas tikslaus laiko tarpo.

Biblijoje rašoma, kad kai Kristus grįš į žemę, Jis bus Jeruzalės karalius ir sėdės Dovydo soste (Luko 1:32-33). Besąlyginės sandoros reikalauja tiesioginio, fizinio Kristaus sugrįžimo ir karalystės įkūrimo. Abraomo sandora pažadėjo Izraeliui žemę, palikuonis, valdovą ir dvasinius palaiminimus (Pradžios 12:1-3). Palestinos sandora Izraeliui prižadėjo sugrąžinimą į žemę ir žemės atgavimą (Pakartoto Įstatymo 30:1-10). Dovydo sandora Izraeliui buvo pažadėtas atleidimas- tai, ko reikia, kad tauta būtų palaiminta (Jeremijo 31:31-34).

Antrojo atėjimo metu šios sandoros bus išpildytos ir Izraelis vėl bus surinktas iš kitų tautų (Mato 24:10), atsivers (Zecharijo 12:10-14) ir bus sugrąžintas į žemę, kurioje valdys Mesijas, Jėzus Kristus. Biblijoje rašoma, jog tūkstanmetinės karalystės metu fizinės ir dvasinės gyvenimo sąlygos bus tobulos. Tuo metu bus taika (Michėjo 4:2-4; Izaijo 32:17-18), džiaugsmas (Izaijo 61:7,10), paguoda (Izaijo 40:1-2); nebus skurdo ir ligų (Amoso 9:13-15; Joelio 2:28-29). Biblijoje rašoma, kad tik tikintieji bus įleisti į tūkstantmetinę karalystę. Dėl šios priežasties tai bus visiško teisingumo (Mato 25:37; Psalmių 24:3-4), paklusnumo (Jeremijo 31:33), šventumo (Izaijo 35:8), tiesos (Izaijo 65:16) ir kupinas Šventosios Dvasios laikotarpis (Joelio 2:28-29). Kristus valdys kaip karalius (Izaijo 9:3-7; 11:1-10), Dovydas bus Jo regentas (Jeremijo 33:15-21; Amoso 9:11). Didikai ir viršininkai taip pat valdys (Izaijo 32:1; Mato 19:28) ir Jeruzalė bus pasaulio politinis centras (Zacharijo 8:3).

Apreiškimo 20:2-7 nurodo konkretų tūkstantmetinės karalystės laikotarpį. Net ir be šios ištraukos yra nesuskaičiuojama daugybė kitų ištraukų, kurios kalba apie Jėzaus valdymą žemėje. Dievo sudarytų sandorų išpildymui reikalinga tikra, fizinė, ateities karalystė. Nėra tvirto pagrindo, leidžiančio paneigti tiesioginę tūkstantmetinės karalystės interpretaciją ir tūkstančio metų laikotarpį.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra tūkstantmetinė karalystė? Ar tai turėtų būti suprasta tiesiogiai?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries