settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra Viešpaties diena?

Atsakymas


Frazė „Viešpaties diena“ dažnai apibūdina įvykius, kurie bus istorijos pabaigoje (Izaijo 7:18-25), ir dažnai asocijuojasi su fraze „tą dieną“. Šias frazes suprasti padeda žinojimas, kad jos visada apibūdina laiko tarpą, per kurį Dievas asmeniškai įsikiša į istoriją, tiesiogiai arba netiesiogiai, ir įvykdo tam tikrą konkretų Jo plano aspektą.

Dauguma žmonių „Viešpaties dieną“ asocijuoja su laiko tarpu ar ypatinga diena, kuri įvyks, kai Dievo valia ir planas Jo pasauliui ir žmonijai bus įvykdyti. Kai kurie mokslininkai tiki, kad Viešpaties diena bus ilgesnis laiko tarpas nei viena diena- laikotarpis, kuomet Kristus valdys pasaulyje prieš išvalant dangų ir žemę, ruošiant juos visos žmonijos amžinybei. Kiti mokslininkai tiki, kad Višpaties diena bus momentinis įvykis, kurio metu Kristus sugrįš į žemę atpirkti savo ištikimųjų ir nusiųsti netikinčiuosius į amžiną prakeikimą.

Frazė „Viešpaties diena“ Senajame Testamente panaudota devynioliką kartų (Izaijo 2:12; 13:6,9; Ezechielio 13:5; 30:3; Joelio 1:15; 2:1,11,31; 3:14; Amoso 5:18,20; Abdijo 15; Sofonijo 1:7,14; Zacharijo 14:1; Malachijo 4:5) ir keturis kartus Naujajame Testamente (Apaštalų darbų 2:20; 2 Tesalonikiečiams 2:2; 2 Petro 3:10). Apie tai taip pat užsimenama kitose ištraukose (Apreiškimo 6:7; 16:14).

Senojo Testamento ištraukos apie Viešpaties dieną dažnai perteikia neišvengiamumo, artumo ir laukimo jausmus: „Verkite, nes Viešpaties diena arti“ (Izaijo 13:6); „Viešpaties diena arti“ (Ezechielio 30:3); „Tedreba krašto gyventojai, nes ateina Viešpaties diena, nes ji arti“ (Joelio 2:1); „Minių minios sprendimo slėnyje! Viešpaties diena priartėjo“ (Joelio 3:14); „Nutilkite Viešpaties akivaizdoje. Viešpaties diena arti“ (Sofonijo 1:7). Taip yra dėl to, kad Senojo Testamento ištraukos dažnai kalba apie Viešpaties dienos artumą ir apie tolimą išpildymą, kaip ir dauguma Senojo Testamento pranašysčių. Kai kurios Senojo Testamento ištraukos apie Viešpaties dieną apibūdina istorines bausmes, kurios kažkuria prasme jau buvo įvykdytos (Izaijo 13:6-22; Ezechielio 30:2-19; Joelio 1:15; 3:14; Amoso 5:18-20; Sofonijo 1:14-18), o kitos kalba apie dieviškas bausmes, kurios dar įvyks amžiaus pabaigoje (Joelio 2:30-32; Zacharijo 14:1; Malachijo 4:1,5).

Naujasis Testamentas tai vadina “keršto“ diena, „apsilankymo“ diena ir „visagalio Dievo“ diena (Apreiškimo 16:14), kuri bus išpildyta ateityje, kai Dievo kerštas išsilies ant netikinčio Izraelio (Izaijo 22; Jeremijo 30:1-17; Joelio 1-2; Amoso 5; Sofonijo 1) ir ant netikinčio pasaulio (Ezechielio 38:39; Zacharijo 14). Šventajame Rašte parašyta, kad „Viešpaties diena“ ateis greitai, kaip vagis naktį (Sofonijo 1:14-15; 2 Tesalonikiečiams 2:2), taigi krikščionys turi būti budrūs ir pasiruošę Kristaus atėjimui bet kurią akimirką.

Tai bus ne tik bausmės laikas, bet taip pat ir išgelbėjimo laikas, kai Dievas išlaisvins Izraelio likutį, išpildys savo pažadą, kad „bus išgelbėtas visas Izraelis“ (Romiečiams 11:26), atleis jų nuodėmes ir grąžins savo išrinktiems žmonėms žemę, kurią Jis pažadėjo Abraomui (Izaijo 10:27; Jeremijo 30:19-31,40; Michėjo 4; Zacharijo 13). Viešpaties dienos pasekoje „žmogaus išdidumas bus pažemintas, žmonių puikybė bus palaužta. Tik vienas Viešpats bus išaukštintas tą dieną“ (Izaijo 2:17). Paskutinis Viešpaties dienos pranašysčių išpildymas įvyks istorijos pabaigoje, kai Dievas savo nuostabia galia nubaus blogį ir išpildys savo pažadus.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra Viešpaties diena?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries