settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra Jėzaus Kristaus antras atėjimas?

Atsakymas


Jėzaus Kristaus antras atėjimas yra tikinčiųjų viltis, kad Dievas yra valdžioje virš visko, ir kad Jis yra ištikimas savo pažadams ir pranašystėms, užrašytoms Jo Žodyje. Pirmo atėjimo metu taip, kaip buvo pranašauta, Jėzus Kristus atėjo į žemę kūdikio pavidalu, Betliejaus ėdžiose. Savo gimimu, gyvenimu, tarnyste, mirtimi ir prisikėlimu Jėzus išpildė daugybę pranašysčių apie Mesiją. Antro atėjimo metu Jėzus išpildys likusias pranašystes. Pirmojo atėjimo metu Jėzus buvo kenčiantis tarnas. Antro atėjimo metu Jis bus pergalingas Karalius. Pirmojo atėjimo metu Jėzus atėjo pačiomis kukliausiomis aplinkybėmis, tačiau antrojo atėjimo metu Jėzus pasirodys apsuptas dangiškomis armijomis.

Senojo Testamento pranašystėse nebuvo aiškaus skirtumo tarp pirmo ir antro atėjimų. Tai matoma Izaijo 7:14, 9:6-7 ir Zacharijo 14:4. Pranašysčių, kurios tariamai kalba apie du skirtingus žmones, pasekoje daug žydų mokslininkų tikėjo, kad bus kenčiantis Mesijas ir pergalingas Mesijas. Jie nesuprato, kad yra tik vienas Mesijas, kuris išpildys abi pranašystes. Jėzus išpildė pranašystę apie kenčiantį tarną (Izaijo 53) Savo pirmo atėjimo metu. Antrojo atėjimo metu Jėzus išpildys išlaisvintojo ir Karaliaus pranašystes. Zacharijo 12:10 ir Apreiškimo 1:7 Jėzaus antro atėjimo aprašymuose minimas nukryžiuotas Jėzus. Izraelis ir visas pasaulis gedės, kad nepriimė Mesijo Jo pirmo atėjimo metu.

Po to, kai Jėzus pakilo į dangų, angelai kalbėjo apaštalams: „Vyrai galijėliečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip Jį matėte žengiantį į dangų“ (Apaštalų darbų 1:11). Zacharijo 14:4 rašoma, jog Jėzus sugrįš ant Alyvų kalno. Mato 24:30 rašoma: „Tada danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, ir visos žemės giminės raudos ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su galybe ir didžia šlove”. Tito 2:13 Jėzaus antras atėjimas aprašytas kaip „šlovės pasirodymas“.

Jėzaus antras atėjimas labai išsamiai aprašytas Apreiškimo 19:11-16: “Ir aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; Jis teisingai teisia ir kovoja. Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant Jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežno, tik Jis pats. Jis apsirengęs kraujyje pamirkytu drabužiu ir Jo vardas- Dievo žodis. Paskui Jį sekė dangaus kariaunos pulkai ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Iš Jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas, kuriuo Jis ištiks tautas. Jis valdys jas geležine lazda. Jis mina visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. Ant Jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas: „Karalių Karalius ir viešpačių Viešpats“.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra Jėzaus Kristaus antras atėjimas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries