settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra 144 000?

Atsakymas


Apreiškimo knyga visuomet pateikia iššūkių tiems, kurie bando ją interpretuoti. Apreiškimo knyga yra pilna ryškių vaizdinių ir simbolių, kuriuos žmonės skirtingai interpretuoja, remiantis savo knygos visumos supratimu. Yra keturios pagrindinės Apreiškimo knygos interpretacijos: 1) preterinė (visi Apreiškimo knygos įvykiai įvyko iki pirmojo amžiaus pabaigos); 2) istorinė (Apreiškimo knygą laiko bažnyčios istorijos apžvalga nuo apaštalų laikų iki šios dienos); 3) idealistinė (Apreiškimo knygą laiko kovos tarp gėrio ir blogio aprašymu) 4) futuristinė (Apreiškimo knygą laiko ateinančių laikų pranašyste). Iš visų keturių interpretacijos būdų tik ketvirtas būdas interpretuoja Apreiškimo knygą naudojant tokį patį istorinį ir gramatinį metodą kaip ir kitų Šventojo Rašto knygų interpretacijose. Tai taip pat atitinka Apreiškimo knygos teigimą esant pranašyste (Apreiškimo 1:3; 22:7,10,18-19).

Taigi atsakymas į klausimą “Kas yra 144 000?” priklausys nuo to, koks interpretacijos būdas yra naudojamas. Visi trys būdai, išskyrus futuristinį, interpretuoja 144 000 simboliškai- šis skaičius atstovauja bažnyčią. Pats numeris 144 000 yra visumos, visos bažnyčios simbolis, pvz.: užbaigtas numeris. Tačiau, kai žiūrime į šio skaičiaus nominalinę vertę: „Ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių: šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių“ (Apreiškimo 7:4), mes nematome priežasties interpretuoti 144 000 kaip nors kitaip negu tiesiogine prasme, kuri yra žydų skaičius- 12 000 paimta iš kiekvienos „Izraelio vaikų“ giminės. Naujajame Testamente nėra jokio aiškaus teksto, kuris mokytų, kad bažnyčia pakeitė Izraelį.

Šie žydai yra paženklinti, tai reiškia, kad jie yra ypatingai Dievo saugomi nuo visų dieviškų bausmių ir nuo Antikristo, tam, kad jie įvykdytų savo misiją suspaudimo laikotarpiu (žr. Apreiškimo 6:17, kur žmonės spėlioja, kas sugebės išstovėti ateinantį kerštą). Suspaudimo laikotarpis- tai septynių metų laikotarpis ateityje, kurio metu Dievas įvykdys dievišką bausmę visiems, kurie Jį atmeta ir pabaigs savo išgelbėjimo planą Izraelio tautai. Visa tai paremta Dievo apreiškimu pranašui Danieliui (Danieliaus 9:24-27). 144 000 žydų yra kaip „pirmieji vaisiai“ (Apreiškimo 14:4). Jų misija yra evangelizuoti pasaulį po tikinčiųjų paėmimo į dangų ir skelbti Evangeliją per suspaudimo laikotarpį. Per jų tarnsytę milijonai- „milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų“ (Apreiškimo 7:9)- įtikės Kristų.

Dauguma sumaišties apie 144 000 kyla iš klaidingos Jehovos liudytojų doktrinos. Jehovos liudytojai moko, kad 144 000 yra limitas, kiek žmonių valdys danguje su Kristumi ir praleis amžinybę su Dievu. Pasak Jehovos liudytojų, 144 000 žmonių turi dangišką viltį. Tie, kurie nepriklauso 144 000, mėgausis, ką jie vadina, žemiškąja viltimi- rojumi žemėje, kur Kristus ir 144 000 valdys. Aiškiai matome, kad Jehovos liudytojai savo mokymu sukuria kastų sistemą pomirtiniame gyvenime- valdančioji kasta (144 000) ir tie, kuriuos valdo. Biblija nemoko tokios “dualistinės klasės” doktrinos. Tiesa, kad, pasak Apreiškimo 20:4, bus žmonių, kurie valdys tūkstantmetinėje karalystėje su Kristumi. Tie žmonės bus bažnyčia (tikintieji Jėzumi Kristumi), Senojo Testamento šventieji (tikintieji, kurie mirė prieš Kristaus pirmąjį atėjimą) ir suspaudimo laikotarpio šventieji (tie, kurie priėmė Kristų suspaudimo laikotarpiu). Tačiau Biblijoje nėra jokio nustatyto limito šiai grupei. Be to, tūkstantmetinė karalystė skirsis nuo amžinybės, kuri bus po tūkstantmetinės karalystės. Tuo metu Dievas bus su mumis Naujojoje Jeruzalėje. Jis bus mūsų Dievas, ir mes būsime Jo žmonės (Apreiškimo 21:3). Palikimas, kuris yra mums pažadėtas Kristuje ir užantspauduotas Šventąja Dvasia (Efeziečiams 1:13-14), bus mūsų, ir mes būsime bendrapaveldėtojai su Kristumi (Romiečiams 8:17).

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra 144 000?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries