Labai svarbūs klausimai


Kas yra Jėzus Kristus?

Ar Dievas egzistuoja? Ar yra įrodymų, kad Dievas egzistuoja?

Ar Jėzus yra Dievas? Ar Jėzus skelbėsi esąs Dievas?

Ar Dievas realus? Iš kur man žinoti, kad Dievas iš tikrųjų egzistuoja?

Kokios savybės būdingos Dievui? Koks yra Dievas?

Ar tikrai Biblija yra Dievo Žodis?

Kas yra krikščionybė ir kuo krikščionys tiki?

Kokia yra gyvenimo prasmė?

Ar krikščionys turi paklusti Senojo Testamento įstatymams?

Ar Biblija patvirtina Jėzaus dieviškumą?

Ar išgelbėjimas įgyjamas tik per tikėjimą, ar per tikėjimą ir darbus

Kas yra Šventoji Dvasia?

Kaip aš galiu žinoti Dievo valią savo gyvenimui? Ką Biblija moko apie Dievo valios pažinimą?

Kaip aš galiu nugalėti nuodėmę savo krikščioniškame gyvenime?

Kodėl man nenusižudyti?


Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Labai svarbūs klausimai