Klausimai apie Šventąją Dvasią


Kas yra Šventoji Dvasia?

Kada/Kaip mes gauname Šventąją Dvasią?

Kaip aš galiu būti pripildytas Šventąja Dvasia?

Kas yra piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai?

Kas yra Šventosios Dvasios krikštas?

Iš kur mano žinoti, kokią dvasinę dovaną aš turiu?

Ar šiandien dar egzistuoja antgamtinės Dvasios dovanos?

Kas yra kalbėjimo kalbomis dovana?

Ar kalbėjimas kalbomis yra Dvasios turėjimo įrodymas?

Ar kristi Dvasios ištiktam yra pagal Bibliją?

Ar Šventoji Dvasia kada nors paliks tikintįjį?

Ar tikintysis turėtų jausti Šventąją Dvasią?

Ką reiškia nuliūdinti / užgesinti Dvasią?

Ką reiškia vaikščioti Dvasioje?

Kaip Dievas dalina dvasines dovanas? Ar Dievas man duos dvasinę dovaną, jeigu Jo paprašysiu?

Kas yra filioque sakinys?

Kas yra kalbėjimas kalbomis? Ar kalbėjimas kalbomis tai maldos kalba tarp tikinčiojo ir Dievo?

Kas yra Šventosios Dvasios vaisius?

Koks yra skirtumas tarp talento ir dvasinės dovanos?

Koks yra Šventosios Dvasios vaidmuo mūsų gyvenimuose šiandien?


Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Klausimai apie Šventąją Dvasią