Kas yra piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai?


Klausimas: Kas yra piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai?

Atsakymas:
Piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai yra minimas Morkaus 3:22-30 ir Mato 12:22-32. Piktžodžiavimas paprastai apibūdinamas kaip ignoravimas/nepaklusnumas asmenis, turintiems autoritetą. Šis žodis gali būti naudojamas apibūdinti Dievo keikimą ar tyčinį dalykų, susijusių su Dievu, žeminimą; taip pat kažko blogo priskirimą Dievui arba nepriskirimą Dievui gero, kuris Jam priklauso. Tačiau šis piktžodžiavimo atvejis yra ypatingas, vadinamas “piktžodžiavimu Dvasiai” (Mato 12:31). Mato 12:31-32 fariziejai, ką tik matę įrodymą, kad Jėzus daro stebuklus Šventosios Dvasios jėga, teigė, kad Jis buvo apsėstas Belzebulo demonu (Mato 12:24). Atkreipkite dėmesį į tai, kad Morkaus 3:29 Jėzus labai aiškiai pasako, kad fariziejai „piktžodžiavo Šventajai Dvasiai“.

Šiuo piktžodžiavimu Jėzus yra apkaltintas, jog Jis yra apsėstas demonų, o ne pripildytas Šventąja Dvasia. Taigi šiandien neįmanoma taip pat piktžodžiauti Šventajai Dvasiai. Jėzaus Kristaus nebėra žemėje- Jis sėdi Dievo dešinėje. Niekas negali matyti Jėzaus darant stebuklus ir priskirti tą jėgą šėtonui, o ne Dvasiai. Panašiausias dalykas, kuris galėtų įvykti šiandien, yra atpirkto žmogaus gyvenimo pasikeitimo priskyrimas šėtono darbui, o ne Šventosios Dvasios apsigyvenimui viduje.

Piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai šiandien, kas yra neatleidžiama nuodėmė, yra pastovus netikėjimas. Nėra atleidimo žmogui, kuris miršta netikėdamas. Nuolatinis Šventosios Dvasios paraginimo tikėti Jėzumi Kristumi atstumimas yra neatleistinas piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai. Jono 3:16 parašyta: „Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“. Vėliau tame pačiame skyriuje rašoma: „Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas netiki Sūnumi- gyvenimo nematys: ant jo pasilieka Dievo rūstybė“ (Jono 3:36). Vienintelė priežastis, dėl kurios žmogus negaus atleidimo, yra netikėjimas Dievu, nes Jis atstumia Sūnų.

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Kas yra piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai?