settings icon
share icon
Klausimas

Koks yra skirtumas tarp talento ir dvasinės dovanos?

Atsakymas


Yra skirtumų ir panašumų tarp talentų ir dvasinių dovanų. Abu dalykai yra dovanos iš Dievo. Abu gerėja ir tampa efektyvesni juos naudojant. 1 Korintiečiams 12:7 parašyta, kad dvasinės dovanos yra duotos kitų naudai, o ne mums patiems. Kadangi du didžiausi įsakymai yra mylėti Dievą ir kitus, savo talentus mes taip pat turėtume naudoti tiems tikslams. Tačiau skiriasi, kada ir kam talentai ir dvasinės dovanos yra duodamos. Žmogus (neatsižvelgiant į jo tikėjimą Dievu ar Kristumi) gauna natūralų talentą dėl savo genų kombinacijos (kai kurie turi natūralų polinkį į muziką, meną ar matematiką), dėl aplinkos (augimas muzikantų šeimoje padės išvystyti talentą muzikai) arba dėl to, kad Dievas norėjo tam tikram žmogui duoti tam tikrą talentą (pavyzdžiui, Becalelis, aprašytas Išėjimo 31:1-6). Šventoji Dvasia duoda dvasines dovanas kiekvienam tikinčiajam (Romiečiams 12:3,6), kai jie pasitiki Kristumi dėl jų nuodėmių atleidimo. Tuo metu Šventoji Dvasia naujam tikinčiajam duoda dvasinę dovaną (arba dovanas), pagal tai, kaip Ji nori (1 Korintiečiams 12:11).

Romiečiams 12:3-8 pateikia šias dvasines dovanas: pranašavimą, tarnavimą kitiems (benda prasme), mokymą, skatinimą, dosnumą, vadovavimą ir gailestingumą. 1 Korintiečiams 12:8-11 taip pat pateikia dvasines išminties žodžio (sugubejimas perteikti dvasinę išmintį), pažinimo žodžio (sugebėjimas perteikti praktines tiesas), tikėjimo (nepaprastas pasitikėjimas Dievu), stebuklų darymo, pranašavimo, dvasios atpažinimo, skirtingų kalbų (sugebėjimas kalbėti kalba jos nestudijavus) ir kalbų aiškinimo dovanas. Trečias sąrašas randamas Efeziečiams 4:10-12, kuriame kalbama apie tai, kad Dievas duoda savo bažnyčiai apaštalus, pranašus, evangelistus ir pastorius-mokytojus. Taip pat vienas iš klausimų yra, kiek yra dvasinių dovanų, nes tie sąrašai nesutampa. Gali būti, kad tie bibliniai sąrašai neįtraukia visų dvasinių dovanų, ir kad jų yra daugiau negu paminėta Biblijoje.

Nors žmogus gali išsiugdyti talentą ir pagal tai pasirinkti savo profesiją ar hobį, dvasinės dovanos ateina iš Šventosios Dvasios ir yra skirtos Kristaus bažnyčios statymui. Visi krikščionys turi aktyviai dalyvauti Kristaus evangelijos skelbime. Visi yra pašaukti ir paruošti „tarnavimo darbui“ (Efeziečiams 4:12). Visi yra apdovanoti, kad iš dėkingumo už viską, ką Kristus dėl jų padarė, jie galėtų prisidėti prie Jo darbo. Dirbdami Kristui, jie taip pat randa pasitenkinimą gyvenime. Bažnyčios vadovu darbas yra ugdyti šventuosius, kad jie dar labiau būtų pasiruošę tarnystėms, į kurias Dievas juos pašaukė. Dvasinių dovanų tikslas yra bažnyčios augimas ir sustiprinimas prisidedant kiekvienam Kristaus kūno nariui.

Skirtumus tarp dvasinių dovanų ir talentų galime sutrumpinti taip: 1) Talentas yra genetikos ir/arba lavinimosi rezultatas, o dvasinė dovana yra Šventosios Dvasios jėgos rezultatas. 2) Kiekvienas gali turėti talentą, krikščionis ir nekrikščionis, o dvasines dovanas turi tik krikščionys. 3) Nors talentai ir dvasinės dovanos turėtų būti naudojamos Dievo šlovei ir kitų patarnavimui, tai yra pagrindiniai dvasinių dovanų tikslai, o talentai gali būti naudojami visiškai ne dvasiniems tikslams.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Koks yra skirtumas tarp talento ir dvasinės dovanos?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries