settings icon
share icon
Klausimas

Koks yra Šventosios Dvasios vaidmuo mūsų gyvenimuose šiandien?

Atsakymas


Iš visų Dievo dovanų žmonijai nėra didesnės už Šventosios Dvasios dovaną. Dvasia turi daug funkcijų, vaidmenų ir veiklų. Pirma, Ji dirba visur visų žmonių širdyse. Jėzus sakė savo mokiniams, kad Jis siunčia Dvasią į pasaulį, kuri “įtikins pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo” (Jono 16:7-11). Kiekvienas turi „Dievo sąžinę“, nesvarbu, ar jie tai pripažįsta, ar ne. Dvasia naudoja Dievo tiesą žmonių protuose ir įtikina juos, teisingais ir užtektinais argumentais, kad jie yra nusidėjėliai. Atsakas į tą įtikinimą atneša žmonėms išgelbėjimą.

Kai mes esame išgelbėti ir priklausome Dievui, Dvasia amžinai apsigyvena mūsų širdyse, užantspauduodama mus patvirtinančiu, garantuotu ir patikinančiu užstatu dėl mūsų amžino būvimo Dievo vaikais. Jėzus sakė, kad Jis atsiųs Dvasią, kuri bus mums Padėjėja, Guodėja ir Vadovė. „Ir Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis jums duos kitą Guodėją, kad Jis liktų su jumis per amžius“ (Jono 14:16). Graikų žodis, kuris čia išverstas kaip “Guodėjas”, reiškia “tas, kuris eina kartu” ir turi prasmę kažko, kas padrąsina ir ragina. Švenoji Dvasia amžinai apsigyvena tikinčiųjų širdyse (Romiečiams 8:9, 1 Korintiečiams 6:19-20; 12:13). Jėzus davė Dvasią kaip „kompensaciją“ už Jo nebuvimą, kad Ji darytų tai, ką Jis darytų, jeigu būtų fiziškai pasilikęs šioje žemėje su mumis.

Viena iš tų funkcijų yra tiesos apreiškimas. Dvasios būvimas mumyse padeda mums suprasti ir aiškinti Dievo Žodį. Jėzus sakė savo mokiniams kad „kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą“ (Jono 16:13). Ji mums apreiškia Dievo mokymą apie garbinimą, doktrinas ir krikščionišką gyvenimą. Ji yra pagrindinė mūsų vedlė, einanti priekyje mūsų, rodanti kelią, patraukianti kliūtis, padedanti suprasti, visus dalykus paverčianti paprastais ir aiškiais. Ji mus veda keliu, kuriuo turėtume eiti visuose dvasiniuose dalykuose. Be tokios vadovės, mes būtume linkę suklysti. Svarbi dalis tiesos, kurią Ji mums apreiškia, yra tai, kad Jėzus yra tas, kuo Jis sakosi esąs (Jono 15:26; 1 Korintiečiams 12:3). Dvasia mus įtikina dėl Kristaus dievybės ir įsikūnijimo, Jo buvimo Mesiju, Jo kentėjimų ir mirties, Jo prisikėlimo ir pakilimo į dangų, Jo pašlovinimo Tėvo dešinėje ir Jo buvimo visų teisėju. Ji teikia garbę Jėzui visuose dalykuose (Jono 16:14).

Dar vienas Šventosios Dvasios vaidmuo yra dovanų davėja. 1 Korintiečiams 12 skyriuje aprašytos dvasinės dovanos, kurios duodamos tikintiesiems, kad jie galėtų funkcionuoti kaip Kristaus kūnas žemėje. Visos tos dovanos, didelės ir mažos, yra duodamos Šventosios Dvasios, kad mes būtume Jos ambasadoriai šioje žemėje ir rodytume Jos malone ir neštume Jai šlovę.

Dvasia taip pat neša vaisius mūsų gyvenimuose. Kai Ji apsigyvena mumyse, Ji pradeda nešti vaisius mūsų gyvenimuose- meilę, džiaugsmą, ramybę, kantrybę, malonumą, gerumą, ištikimybę, romumą ir susivaldymą (Galatams 5:22-23). Šitie dalykai nėra mūsų kūno darbai, nes jie nesugeba duoti tokių vaisių. Šie dalykai yra Šventosios Dvasios buvimo mūsų gyvenimuose rezultatai.

Žinojimas, kad Šventoji Dievo Dvasia gyvena mumyse, atlieka visas tas stebuklingas funkcijas, pasilieka su mumis amžinai ir niekada nepaliks bei neapleis mūsų, kelia didelį džiaugsmą ir paguodą. Dėkui Dievui už šią brangią dovaną- Šventąją Dvasią ir Jos veikimą mūsų gyvenimuose!

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Koks yra Šventosios Dvasios vaidmuo mūsų gyvenimuose šiandien?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries