Kas yra Šventosios Dvasios vaisius?


Klausimas: Kas yra Šventosios Dvasios vaisius?

Atsakymas:
Galatams 5:22-23 parašyta: „Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas.“ Šventosios Dvasios vaisius yra Šventosios Dvasios buvimo krikščionio gyvenime rezultatas. Biblijoje aiškiai mokoma, kad kiekvienas gauna Šventąją Dvasią, kai jis ar ji patiki Jėzumi (Romiečiams 8:9; 1 Korintiečiams 12:13; Efeziečiams 1:13-14). Viena iš pagrindinių Šventosios Dvasios atėjimo į krikščionio gyvenimą priežasčių yra pakeisti tą gyvenimą. Šventosios Dvasios darbas yra keisti mus pagal Kristaus atvaizdą, darant mus panašesnius į Jį.

Šventosios Dvasios vaisius yra tiesioginė priešprieša kūno darbams, aprašytiems Galatams 5:19-21: “Kūno darbai aiškūs- tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jus, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės.“ Ši ištrauka apibūdina visus žmones, tam tikrame lygyje, kurie nežino Kristaus ir dėl to nėra Šventosios Dvasios įtakoje. Mūsų nuodėmingas kūnas neša tam tikros rūšies vaisius, kurie atspindi mūsų prigimtį, taip pat Šventoji Dvasia neša tokios rūšies vaisius, kurie atspindi Jos prigimtį.

Krikščioniškas gyvenimas- tai kova tarp nuodėmingo kūno ir naujos, Kristaus duotos prigimties (2 Korintiečiams 5:17). Būdami nupuolusios būtybės, mes vis dar esame įstrigę kūnuose, kurie trokšta nuodėmingų dalykų (Romiečiams 7:14-25). Būdami krikščionys, mes turime Šventąją Dvasią, kuri neša vaisius mumyse, ir taip pat mes turime Šventosios Dvasios jėgą, su kuria galime nugalėti nuodėmingo kūno veiksmus (2 Korintiečiams 5:17; Filipiečiams 4:13). Krikščionis niekada nebus visiškai pergalingas, visada nešantis tik Šventosios Dvasios vaisius. Vienas iš pagrindinių krikščioniško gyvenimo tikslų yra palaipsniui leisti Šventajai Dvasiai nešti vis daugiau vaisių mūsų gyvenimuose, ir leisti Šventajai Dvasiai nugalėti priešingus nuodėmingus troškimus. Dvasios vaisius yra tai, ko Dievas nori iš mūsų gyvenimo, ir su Šventosios Dvasios pagalba mums tai yra įmanoma!

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Kas yra Šventosios Dvasios vaisius?

Sužinokite, kaip tai padaryti ...

Praleisti amžinybę su DievuPrimite oproštaj od Boga