settings icon
share icon
Klausimas

Kaip Dievas dalina dvasines dovanas? Ar Dievas man duos dvasinę dovaną, jeigu Jo paprašysiu?

Atsakymas


Pagal Romiečiams 12:3-8 ir 1 Korintiečiams 12 skyrių aišku, kad Viešpats duoda dvasines dovanas kiekvienam krikščioniui pagal tai, kaip Jam patinka. Dvasinės dovanos yra duotos Kristaus kūno lavinimui (1 Korintiečiams 12:7; 14:12). Konkretus laikas, kada tos dovanos yra duodamos, nėra paminėtas. Dauguma mano, kad dvasinės dovanos yra duodamos dvasinio gimimo metu (išgelbėjimo metu). Tačiau yra Biblijos eilučių, kurios gali reikšti, kad Dievas teikia dvasines dovanas taip pat ir vėliau. 1 Timotiejui 4:14 ir 2 Timotiejui 1:6 parašyta, kad Timotiejus gavo dovaną „per pranašystę“ jo įšventinimo metu. Tai tikriausiai reiškia, kad vienas iš vyresniųjų per Timotiejaus įšventinimą kalbėjo apie dvasinę dovaną, kurią Timotiejus turės, ir kuri jį įgalins tarnystei.

1 Korintiečiams 12:28-31 ir 1 Korintiečiams 14:12-13 eilutėse mums taip pat pasakyta, kad Dievas (o ne mes) išrenka dovanas. Šios ištraukos taip pat paaiškina, kad ne kiekvienas turės tam tikrą dovaną. Paulius aiškino Korinto tikintiesiems, jog, jeigu jie pavydės ar norės dvasinių dovanų, jie turėtų siekti labiau ugdančių dovanų, tokių kaip pranašavimas (Dievo Žodžio skelbimas ugdant ir stiprinant kitus). Jeigu tikintieji jau gavo visas savo dvasines dovanas, ir nėra jokių šansų gauti daugiau, kodėl Paulius jiems sakytų karštai trokšti „didesnių“ dovanų? Tai mums leidžia tikėti, jog taip, kaip Saliamonas siekė išminties iš Dievo, kad būtų geras Dievo žmonių valdovas, taip Dievas ir mums suteiks tas dovanas, kurių mums reikės, kad būtume naudingesni Jo bažnyčiai.

Tačiau vis tiek faktas išlieka tas, kad Dievas dalina dovanas pagal tai, kaip Jam patinka, o ne kaip mums atrodo geriau. Jeigu kiekvienas krikščionis karštai trokštų tam tikros dovanos, tokios kaip pranašavimas, vien dėl to, kad jie karštai trokšta dar nereiškia, kad Dievas tai duotų kiekvienam. Jeigu Jis duotų, tuomet kas tarnautų Kristaus kūne visose kitose funkcijose?

Vienas dalykas yra labai aiškus- Dievo įsakymas yra Dievo įgalinimas. Jeigu Dievas mums sako kažką daryti (pvz.: liudyti, mylėti tuos, kuriuos sunku mylėti, mokyti tautas ir t.t.), Jis įgalins mus tai padaryti. Kai kurie galbūt nėra tokie apdovanoti evangelizavimui kaip kiti, tačiau Dievas įsako visiems krikščionims liudyti ir mokyti kitus (Mato 28:18-20; Apaštalų darbų 1:8). Mes visi esame pašaukti evangelizuoti neatsižvelgiant į tai, ar mes turime evangelisto dovaną, ar ne. Tvirtai nusistatęs krikščionis, kuris stengiasi išmokti Dievo Žodį ir išsiugdyti sugebėjimą mokyti, gali tapti geresniu mokytoju negu tas, kuris turi dvasinę mokymo dovaną, tačiau ją apleidžia.

Ar dvasinės dovanos mums duodamos, kai mes priimame Kristų, ar jos išugdomos mūsų tikėjimo kelionėje su Dievu? Atsakymas- abu variantai teisingi. Paprastai dvasinės dovanos yra duodamos išgelbėjimo metu, bet jas taip pat reikia ugdyti augant dvasiškai. Ar galima vystyti širdies troškimą, kad jis taptų dvasine dovana? Ar galima siekti tam tikros dvasinės dovanos? Žvelgiant į 1 Korintiečiams 12:31 atrodo, kad tai įmanoma: „karštai troškite aukštesniųjų dovanų!” Tu gali stropiai siekti dvasinės dovanos iš Dievo, bandydamas išsiugdyti tuos sugebėjimus. Tačiau, jei tai ne Dievo valia, tu negausi tos dvasinės dovanos, nesvarbu, kaip stipriai tu besistengtum. Dievo išminčiai nėra ribų, ir Jis žino su kokiomis dovanomis tu būsi pats naudingiausias Jo karalystei.

Nesvarbu, kiek dvasinių dovanų mes gavome, mes visi esame pašaukti išsiugdyti sugebėjimus, kurie yra įtraukti į dvasinių dovanų sąrašą: svetingumą, gailestingumą, patarnavimą vienas kitam, evangelizavimą ir t.t. Kai mes iš meilės tarnaujame Dievui siekdami ugdyti vienas kitą Jo šlovei, Jis pašlovins savo vardą, augins bažnyčią ir mus apdovanos (1 Korintiečiams 3:5-8, 12:31-14:1). Dievas pažada, kad, kai mes Juo gėrimės, Jis mums suteikia mūsų širdies troškimus (Psalmių 37:4-5). Be abejonės į tai įeina mūsų paruošimas tarnystei Jam; taip, kad tai mums duotų tikslą ir pasitenkinimą.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kaip Dievas dalina dvasines dovanas? Ar Dievas man duos dvasinę dovaną, jeigu Jo paprašysiu?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries