settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra kalbėjimo kalbomis dovana?

Atsakymas


Pirmą kartą kalbėjimas kalbomis minimas Apaštalų darbuose 2:1-4. Sekminių dieną apaštalai skelbė Evangeliją susirinkusiai miniai, kalbėdami susirinkusiųjų kalbomis: „girdime juos skelbiant didingus Dievo darbus mūsų kalbomis“ (Apaštalų darbų 2:11). Kalbėjimo kalbomis dovana – tai gebėjimas kalbėti nežinoma kalba, kad būtų galima patarnauti žmogui, mokančiam tą kalbą. 1 Korintiečiams 12-14 skyriuose, Paulius rašo apie antgamtines dovanas: „Bet dabar, broliai, jei ateičiau pas jus, kalbėdamas kalbomis, kokia jums būtų nauda, jeigu neskelbčiau jums apreiškimo, pažinimo, pranašystės ar mokymo?“ (1 Korintiečiams 14:6). Pagal Pauliaus žodžius ir pagal kalbėjimo kalbomis aprašymą Apaštalų darbų knygoje, kalbų dovana yra naudinga tiems, kurie girdi Dievo žinią jiems suprantama kalba. Jeigu nėra aiškinimo/vertimo, kitiems tai nėra naudinga.

Žmogus, turintis kalbų aiškinimo dovaną (1 Korintiečiams 12:30), gali suprasti, ką sako kalbomis kalbantis žmogus, net jei tos kalbos, kuria buvo kalbama, jis nežino. Toks kalbų aiškintojas gali perteikti šią žinią kitiems, kad visi galėtų suprasti, kas buvo kalbama. „Todėl, kas kalba kalbomis, tesimeldžia, kad galėtų aiškinti“ (1 Korintiečiams 14:13). Pauliaus padarė tvirtą išvadą apie kalbėjimą kalbomis be vertėjo: „vis dėlto bažnyčioje geriau pasakysiu penkis žodžius savo protu, kad pamokyčiau ir kitus, negu tūkstančius žodžių kalbomis“ (1 Korintiečiams 14:19).

Ar egzistuoja kalbėjimo kalbomis dovana šiandien? 1 Korintiečiams 13:8 rašoma, kad kalbų dovana nustos veikusi, nors tai susiję su tobulumo atėjimu (1 Korintiečiams 13:10). Kai kurie atkreipia dėmesį į graikų kalbos veiksmažodžių laikų skirtumus. Skirtingi veiksmažodžio „išnykti“ laikai naudojami su žodžiais „pranašystė“ ir „žinojimas“ negu su žodžiu „kalbėjimas“. Kai kurie cituoja eilutes iš Izaijo 28:11 ir Joelio 2:28-29 kaip įrodymą, kad kalbų dovana liudija artėjantį Dievo teismą. 1 Korintiečiams 14:22 apibūdina kalbas kaip „ženklą netikintiems“. Remiantis šiuo argumentu, kalbėjimo kalbomis dovana buvo įspėjimas žydams, kad Dievas ruošiasi teisti žydų tautą, nes jie atmetė Jėzų Kristų- Mesiją. Todėl po to, kai Dievas iš tiesų nuteisė Izraelį (sugriaudamas Jeruzalę 70-aisiais mūsų eros metais), kalbėjimo kalbomis dovana tapo nebereikalinga. Nors šis požiūris yra įmanomas, bet tai, kad pagrindinis kalbėjimo kalbomis dovanos tikslas buvo pasiektas, dar nereiškia, jog išnyko šios dovanos poreikis. Šventasis Raštas netvirtina, jog kalbėjimo kalbomis dovana pranyko galutinai.

Tačiau jei šiandieninėje bažnyčioje būtų aktyviai naudojama kalbėjimo kalbomis dovana, tai turėtų būti naudojama pagal Biblijoje nurodytas sąlygas. Tai turėtų būti tikra ir aiški kalba (1 Korintiečiams 14:10). Tos dovanos tikslas turėtų būti Dievo žodžio skelbimas žmonėms, kalbantiems ta kalba (Apašatlų darbų 2:6-12). Tai taip pat turėtų būti naudojama laikantis Dievo įsakymo, kurį Jis davė per apaštalą Paulių: „Jei kas kalba kalbomis, tekalba du, daugiausiai trys, paeiliui, o vienas tegul aiškina. Bet jeigu nėra aiškintojo, tegul tas bažnyčioje tyli ir tekalba tik sau ir Dievui“ (1 Korintiečiams 14:27-28). Tai neturėtų prieštarauti 1 Korintiečiams 14:33: „Nes Dievas nėra sumaišties, bet ramybės Dievas,- kaip ir visose šventųjų bažnyčiose“.

Dievas, žinoma, gali suteikti žmogui kalbėjimo kalbomis dovaną, kad jis galėtų bendrauti su kitais žmonėmis jų gimtąja kalba. Šventoji Dvasia dalija dvasines dovanas kaip jai patinka (1 Korintiečiams 12:11). Tik įsivaizduok kaip daug produktyvesnis taptų misionierių tarnavimas, jei jiems nereikėtų mokytis kalbų, bet jie iš karto galėtų kalbėti su žmonėmis jų gimtąja kalba. Vis dėlto neatrodo, kad Dievas taip elgtųsi. Kalbėjimo kalbomis dovana nesutinkama tokia forma, kokia ji veikė Naujojo Testamento laikais, nežiūrint to, kad tai būtų labai naudinga. Didelė tikinčiųjų dauguma, kurie tvirtina turį kalbų dovaną, nenaudoja jos pagal Šventojo Rašto sąlygas. Šie faktai leidžia daryti išvadą, jog kalbėjimo kalbomis dovana liovėsi veikusi, arba bent jau yra retai sutinkama Dievo plane šiandieninei bažnyčiai.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra kalbėjimo kalbomis dovana?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries