settings icon
share icon
Klausimas

Kaip aš galiu būti pripildytas Šventąja Dvasia?

Atsakymas


Jono 14:16 Jėzus prižadėjo, kad Šventoji Dvasia apsigyvens tikinčiuosiuose, ir kad pasiliks ten visam laikui. Mums labai svarbu suprasti skirtumą tarp pripildymo ir Šventosios Dvasios apsigyvenimo mumyse. Šventoji Dvasia apsigyvena ne keliuose išskirtiniuose tikinčiuosiuose, bet kiekviename tikinčiajame. Net keletas Rašto vietų tai įrodo.

1) Šventoji Dvasia yra dovana, duota visiems tikintiems Jėzumi; nėra jokių išimčių ar sąlygų- tik tikėjimas Jėzumi Kristumi (Jono 7:37-38).
2) Šventoji Dvasia suteikiama išgelbėjimo metu (Efeziečiams 1:13). Galatams 3:2 taip pat pabrėžia šią tiesą- Šventosios Dvasios užantspaudavimas ir apsigyvenimas tikinčiajame įvyksta įtikėjimo metu.
3) Šventoji Dvasia apsigyvena tikinčiajame visam laikui. Šventoji Dvasia yra duota tikintiesiems kaip užstatas, būsimo pašventinimo Jėzuje Kristuje užtikrinimas (2 Korintiečiams 1:22; Efeziečiams 4:30).

Visa tai yra priešinga Dvasios pripildymui, apie kurį rašoma Efeziečiams 5:18. Mes turime visiškai atsiduoti Šventajai Dvasiai ir pilnai Jai priklausyti, ir kad ta prasme būtume pripildyti Šventąja Dvasia. Romiečiams 8:9 ir Efeziečiams 1:13-14 rašoma, kad Šventoji Dvasia yra kiekviename tikinčiajame, bet Ją galima nuliūdinti (Efeziečiams 4:30) ir galima užgesinti Jos veikimą (1 Tesalonikiečiams 5:19). Kai mes leidžiame, kad tai įvyktų, mes nepatiriame pilnos Šventosios Dvasios galios ir Jos veikimo mumyse bei per mus. Kai žmogus yra pripildytas Šventąja Dvasia, Ji turi laisvę būti kiekvienoje jo gyvenimo dalyje, vesti ir kontroliuoti jį. Tuomet Šventosios Dvasios galia pasireiškia per mus ir tai, ką mes darome, neša vaisių Dievui. Šventosios Dvasios pripildymas yra susijęs ne tik su išoriniais veiksmais, bet taip pat su mūsų mintimis ir motyvais. Psalmių 19:14 rašoma: “Tepatinka Tau mano lūpų žodžiai ir mintys mano širdies, Viešpatie, mano stiprybe, mano atpirkėjau”.

Nuodėmė trukdo mums būti pripildytiems Šventąja Dvasia, o paklusnumas Dievui padeda išlikti pripildytiems Dvasia. Efeziečiams 5:18 įsako būti pripildytiems Dvasia, tačiau mūsų prašymas maldoje nepripildys mūsų Šventąja Dvasia. Tik mūsų paklusnumas Dievo įsakymams leis Dvasiai laisvai veikti mumyse. Kadangi mes vis dar esame suteršti nuodėme, mums neįmanoma būti pripildytiems Dvasia visą laiką. Kai mes nusidedame, mes turėtume iš karto išpažinti tai Dievui ir atnaujinti savo įsipareigojimą būti pripildytiems ir vedamiems Šventosios Dvasios.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kaip aš galiu būti pripildytas Šventąja Dvasia?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries