Ką reiškia vaikščioti Dvasioje?


Klausimas: Ką reiškia vaikščioti Dvasioje?

Atsakymas:
Tikintieji savyje turi Kristaus Dvasią, šlovės viltį (Kolosiečiams 1:27). Tie, kas vaikšto Dvasioje, kasdien, kiekvieną akimirką pasižymės šventumu. Tai pasiekiama sąmoningai pasirenkant tikėjimu pasitikėti Šventosios Dvasios vedimu mintyse, žodžiuose ir darbuose (Romiečiams 6:11-14). Nepasitikėjimas Šventosios Dvasios vedimu pasireikš tikinčiojo nesugebėjimu gyventi pagal jo pašaukimą, kurį jis gavo per išgelbėjimą (Jono 3:3; Efeziečiams 4:1; Filiepiečiams 1:27). Mes galime žinoti, ar mes vaikštome Dvasioje, pagal tai, ar mūsų gyvenimai neša Dvasios vaisius, kurie yra meilė, džiaugsmas, ramybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas (Galatams 5:22-23). Buvimas pripildytiems (vaikštant) Dvasia yra tas pats, kas leisti Kristaus Žodžiui (Biblijai) gausiai tarpti mumyse (Kolosiečiams 3:16).

To rezultatas yra dėkingumas, giedojimas ir džiaugsmas (Efeziečiams 5:18-20; Kolosiečiams 3:16). Dievo vaikai bus vedami Dievo Dvasios (Romiečiams 8:14). Kai krikščionys pasirenka nevaikščioti Dvasioje, nusidėdami ir liūdindami Dvasią, jie gali atstatyti santykius išpažindami savo neteisingą elgesį (Efeziečiams 4:30; 1 Jono 1:9). “Vaikščioti Dvasioje“ reiškia sekti Dvasios vedimu. Mums yra būtina „vaikščioti“ su Dvasia, leisti Jai kontroliuoti mūsų žingsnius ir keisti mūsų mąstymą. Apibendrinant, kaip tikėjimu mes priėmėme Kristų, taip tikėjimu Jis prašo mus vaikščioti Jame iki tol, kol iš savo Šeimininko išgirsime: „Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne!“ (Kolosiečiams 2:5; Mato 25:23).

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Ką reiškia vaikščioti Dvasioje?