Pitanja o čovječanstvu


Što znači da je čovjek stvoren na sliku i priliku Božju (Postanak 1,26-27)?

Sastojimo li se od dva ili tri dijela? Sastojimo li se od tijela, duše i duha – ili – od tijela, duše-duha?

Koja je razlika između čovjekove duše i njegova duha?

Zašto su ljudi u Postanku živjeli tako dugo?

Odakle potječu različite rase?

Što Biblija kaže o rasizmu, predrasudama i diskriminaciji?

Postoji li dobna granica u odnosu na duljinu našega života?

Jesmo li svi Božja djeca ili su to samo kršćani?

Koje je kršćansko stajalište u odnosu na ljudsko kloniranje?

Što Biblija kaže o kremiranju? Trebaju li se kršćani kremirati?

Što Biblija kaže o eutanaziji?

Što znači da smo čudesno stvoreni (Ps 139:14)?

Imaju li svi „prazninu u obliku Boga“?

Može li čovjek živjeti bez Boga?

Kako se stvaraju ljudske duše?

Je li ljudska duša smrtna ili besmrtna?

Zašto nas je Bog stvorio?

Koji je uzrok antisemitizma u svijetu?

Što je dah života?

Što je savjest?

Kako je pad utjecao na čovječanstvo?

Kako bi kršćanin trebao gledati na genetički inženjering?

Što je ljudska priroda? Što Biblija kaže o ljudskoj prirodi?

Što je ljudska duša?

Što je ljudski duh?

Što je bio znak koji je Bog stavio na Kaina (Postanak 4,15)?

Tko je Božji narod?

Što znači biti duhovno mrtav?

Što je tijelo?

Što je srce?


Pitanja o čovječanstvu