settings icon
share icon
Pitanje

Trihotomija nasuprot dihotomiji čovjeka – koje je gledište ispravno?

Odgovor


Biblija uči da čovječanstvo posjeduje fizičko tijelo, dušu i duh. S obzirom na to kako se ti aspekti ljudske prirode međusobno povezuju i odnose, postoje četiri glavne teorije. Dva gledišta, antropološki monizam i antropološki hilomorfizam, bave se prvenstveno načinom na koji se tri aspekta čovječanstva kombiniraju kako bi tvorili ljudsku prirodu. Druga dva modela, dihotomija (antropološki dualizam) i trihotomija, bave se razlikom između ljudske duše i ljudskog duha. Razlika između materijalnog (fizičkog) i nematerijalnog (duhovnog) aspekta ljudske prirode je izravna. Razlikovanje dvaju nematerijalnih aspekata ljudske prirode je teže.

Iako postoje biblijski stihovi koji koriste izraze duša i duh naizmjenično (Matej 10,28; Luka 1,46-47; 1. Korinćanima 5,3; 7,34), drugi biblijski odlomci ne prikazuju dušu i duh precizno kao jedno te isto. Postoje i odlomci koji nagovještavaju odvojenost duše i duha (Rimljanima 8,16; 1. Solunjanima 5,23; Hebrejima 4,12). Hebrejima 4,12 kaže: „Jer živa je riječ Božja, i djelotvorna, i oštrija od svakoga dvosjekloga mača; i prodire do razdiobe i duše i duha, i zglobova i moždine, te prosuđuje misli i nakane srca." Ovaj stih nam govori o dvije stvari: (1) postoji točka razdvajanja između duše i duha i (2) točka razdvajanja prepoznatljiva je samo Bogu. Imajući na umu sve ove stihove, ni interpretacije dihotomije ni trihotomije ne mogu se eksplicitno dokazati. Uključuje li nematerijalni aspekt ljudske prirode dušu i duh? Da. Jesu li duša i duh apsolutno ujedinjeni i sjedinjeni (dihotomija) ili usko povezani, ali odvojeni (trihotomija)? Nejasno.

Oni koji vjeruju da je ljudska priroda trihotomija obično vjeruju sljedeće: fizičko tijelo je ono što nas povezuje s fizičkim svijetom oko nas, duša je suština našeg bića, a duh je ono što nas povezuje s Bogom. Zato se za nespašene može reći da su duhovno mrtvi (Efežanima 2,1; Kološanima 2,13), iako su vrlo fizički i „duševno" živi. Oni koji vjeruju da je ljudska priroda dihotomija imaju isto razumijevanje tijela, ali duh gledaju kao dio duše koji se povezuje s Bogom. Dakle, pitanje dihotomije nasuprot trihotomiji je u osnovi u tome jesu li duša i duh različiti aspekti nematerijalne ljudske prirode ili je duh jednostavno dio duše, s tim da je duša cijeli nematerijalni dio ljudske prirode.

Trihotomija nasuprot dihotomiji čovjeka – koje je gledište ispravno? Nerazumno bi bilo biti dogmatičan. Obje su teorije biblijski uvjerljive. Nijedno tumačenje nije heretičko. To je možda pitanje koje ne možemo u potpunosti shvatiti sa svojim ograničenim ljudskim umovima. Ono u što možemo biti sigurni jest da se ljudska priroda sastoji od tijela, duše i duha. Bez obzira jesu li duša i duh jedno ili se nekako razlikuju, to nije pitanje koje je Bog odlučio u svojoj Riječi obilno pojasniti. Bez obzira vjerujete li u dihotomiju ili trihotomiju, prinosite svoje tijelo kao živu žrtvu (Rimljanima 12,1), zahvaljujte Bogu što je spasio vašu dušu (1. Petrova 1,9) i klanjajte se Bogu u duhu i istini (Ivan 4,23-24).

English


Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Trihotomija nasuprot dihotomiji čovjeka – koje je gledište ispravno?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries