Pitanja o Grijehu


Koja je definicija grijeha?

Kako mogu da znam da li je nešto grijeh?

Kako mogu da pobijedim grijeh u mom kršćanskom životu?

Kojih je to sedam smrtnih grijeha?

Da li je proždrljivost grijeh? Šta Biblija kaže o pretjeranom konzumiranju hrane

Da li smo svi naslijedili grijeh od Adama i Eve

Šta je prvobitni grijeh

Da li su djeca kažnjena za grijehe svojih roditelja

Šta je smrtni grijeh

Koji je neoprostivi grijeh

Da li su svi grijesi jednaki Bogu?

Šta Biblija kaže o pijenju alkohola / vina? Da li je grijeh za Kršćanina da pije alkohol / vino?

Šta Biblija kaže o kockanju? Da li je kockanje grijeh?

Koji je kršćanski pogled na pušenje? Da li je pušenje grijeh?

Šta Biblija kaže o pornografiji? Da li je gledanje pornografije grijeh?

Šta Biblija kaže o homoseksualnosti? Da li je homoseksualnost grijeh?

Masturbacija – da li je, prema Bibliji, to grijeh?


Vrati se na bosansku stranu
Pitanja o Grijehu