settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da znam da li je nešto grijeh?

Odgovor


Postoje dvije stvari uključene u ovo pitanje, stvari koje Biblija specifično pominje i deklariše kao grijehe i one koje ne imenuje direktno. Biblijska lista različitih grijeha uključuje Izreke 6:16-19, Galaćanima 5:19-21 i 1. Korinćanima 6:9-10. Ne može biti sumnje da ovi odlomci predstavljaju ove aktivnosti kao grešne, stvari koje Bog ne odobrava. Ubistvo, preljub, laganje, krađa, itd. – nema sumnje da Biblija ove stvari predstavlja kao grijeh. Teže je da se odredi šta je grijeh u oblastima koje Biblija ne imenuje direktno. Kada ona ne pokriva određenu temu, imamo neke generalne principe u Božijoj Riječi da nas vode.

Kao prvo, kada ne postoji specifična biblijska napomena, dobro je pitati se, ne da li je neka određena star pogrešna, nego radije, da li je u krajnjoj mjeri dobra. Biblija kaže, na primjer, da "iskorišćujemo prigodu" (Kološanima 4:5). Naših nekoliko dana ovdje na zemlji je tako kratko i dragocjeno u odnosu na vječnost, da mi ne bi trebalo nikad da gubimo vrijeme na sebične stvari, nego da ga koristimo samo na ono što je "korisno za izgradnju gdje je potrebno" (Efežanima 4:29).

Dobar test je da odlučimo da li možemo iskreno, mirne savjesti, zamoliti Boga da blagoslovi i iskoristi tu određenu aktivnost za Njegovu slavu. "Prema tome, bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite, sve činite na slavu Božju!" (1. Korinćanima 10:31). Ako postoji mjesto za sumnju da li to udovoljava Bogu, onda je najbolje odustati od toga. "A sve što se ne čini po čvrstom uvjerenju grijeh je" (Rimljanima 14:23). Treba da se sjetimo da su naša tijela, isto kao i naše duše, otkupljeni i da pripadaju Njemu. "Ili zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripadate sami sebi jer ste kupljeni? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom!" (1. Korinćanima 6:19,20). Ova velika istina bi trebalo da ima stvarnu težinu onoga što radimo i gdje idemo.

Da dodamo, mi moramo da procjenimo svoja djela, ne samo u odnosu na Boga, nego također i u o odnosu na to kako ona utiču na našu porodicu, prijatelje i druge ljude uopšte. Čak i ako neka pojedina stvar možda ne povređuje nas lično, ako utiče loše na nekog drugog, gijeh je. "Dobro je ne jesti meso i ne piti vino i ništa ne činiti zbog čega posrće brat tvoj… Mi jaki moramo podnositi slabosti slabih, a ne sami sebi ugađati." (Rimljanima 14:21; 15:1).

Na kraju, zapamtite da je Isus Krist naš Gospod i Spasitelj, i ne smijemo dopustiti ničemu drugom da preuzme prioritet nad našim saobražavanjem Njegovoj volji. Nijednoj navici ili zabavi ili ambiciji ne smije se dozvoliti da ima pretjeranu kontrolu nad našim životima; samo Krist ima taj autoritet. "’Sve mi je dopušteno…’ – Ali sve nije korisno. ‘Sve mi je dopušteno…’ – Ali ja neću ničemu robovati." (1. Korinćanima 6:12). "I što god htjednete reći ili učiniti, neka sve bude u ime Gospodina Isusa! Po njemu zahvaljujte Bogu, Ocu!" (Kološanima 3:17).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Kako mogu da znam da li je nešto grijeh?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries