Da li su svi grijesi jednaki Bogu?


Pitanje: Da li su svi grijesi jednaki Bogu?

Odgovor:
U Mateju 5:21-28, Isus izjednačava preljub sa požudom u srcu i ubistvo sa mržnjom. Međutim, ovo ne znači da su svi grijesi jednaki. Ono što je On pokušavao da komunicira Farisejima je, da je grijeh još uvijek grijeh, čak i ako samo želiš da ga počiniš, bez stvaranog čina. Religiozne vodje Isusovog vremena su učile ljude da je uredu misliti bilo o čemu o čemu želiš, sve dok nisi djelovao prema tim željama. Isus ih tjera da shvate da Bog sudi ljudske misli isto kao i njihova djela. Objavio je da su nasa djela rezultat onoga sto se nalazi u nasim srcima (Matej 12:34).

Dakle, iako je Isus rekao da su i požuda i preljub grijeh, to ne znači da su jednaki. Mnogo je gore zaista ubiti osobu nego je jednostavno mrziti, čak i ako je i jedno i drugo grijeh u Božijim očima. Postoji gradacija kada se radi o grijehu. Neki grijesi su gori od drugih. U isto vrijeme, i u pogledu vječnih posljedica i u pogledu spasenja, svi su grijesi isti. Svaki od njih vodi u vječnu osudu (Rimljanima 6:23). Svaki grijeh, bez obzira kako “mali” bio, je protiv beskonačnog i vječnog Boga i, prema tome, vrijedan beskonačne i vječne kazne. Dalje, ne postoji toliko “veliki” grijeh koji Bog ne može da oprosti. Isus je umro da plati kaznu za grijeh (1. Ivanova 2:2). On je umro za sve nase grijehe (2. Korinćanima 5:21). Da li su svi grijesi jednaki Bogu? Da i ne. Po težini? Ne. Po kazni? Da. Po mogućnosti da budu oprošteni? Da.

English
Vrati se na bosansku stranu
Da li su svi grijesi jednaki Bogu?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga