Kako bi kršćanin trebalo da gleda na ovisnost?


Pitanje: Kako bi kršćanin trebalo da gleda na ovisnost?

Odgovor:
Riječ ovisnost ima dva osnovna značenja. Prvo je "stanje fiziološke ili psihičke zavisnosti o substanci koja stvara naviku". Onima koji su ovisni ili koji su se "vrlo predali vinu" (Titu 1:7;2:3), "pijanicama" (1. Timoteju 3:3), ili onima "koji mnogo vina piju" (1. Timoteju 3:8) nije dozvoljeno da poučavaju ili da budu na položaju autoriteta u crkvi. Jasno je da crkveno vodstvo treba da bude umjereno i da ima samokontrolu, tako da, svojim primjerom, može da poučava druge da budu takvi, jer znamo da "pijanice... neće naslijediti kraljevstvo Božije" (1. Korinćanima 6:10). Vjernici ne smiju da budu ovisni o alkoholu, a razumljivo je da se to može primijeniti na ovisnost o bilo kojoj drugoj supstanci, kao što su droga, pornografija, kockanje, proždrljivost, duvan, itd.

Druga definicija ovisnosti je "stanje okupiranosti nečim ili uključenost u nešto, po konstantno ili kompulsivno". Ovo se odnosi na neprirodnu (barem za kršćane) opsesiju bilo čime osim Bogom: sportom, radom, kupovinom i/ili sticanjem "stvari", čak porodicom ili djecom. Nama je rečeno: "Ljubi Gospoda, Boga svojega, svim srcem, svom dušom i svom snagom svojom" (Ponovljeni zakon 6:5). Ovo je, prema Isusu, prva i najveća zapovijed (Matej 22:37-38). Možemo, dakle, da zaključimo, da je ovisnost o bilo čemu osim o samom Bogu, pogrešna. Bog bi trebalo da je naša jedina konstantna težnja. Okupirati sebe bilo čim drugim nas odvlači od Njega i to mu nije ugodno. Samo On je vrijedan naše potpune pažnje, ljubavi i našeg služenja. Dati ove stvari bilo čemu ili bilo kome drugom je idolopoklonstvo.

English


Vrati se na bosansku stranu
Kako bi kršćanin trebalo da gleda na ovisnost?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga