Các câu hỏi về tội lỗiCác câu hỏi về tội lỗi

Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?

Làm thế nào tôi có thể thắng hơn tội lỗi trong nếp sống Cơ Đốc của tôi?

Định nghĩa tội lỗi là gì?

Làm thế nào tôi có thể biết được điều nào đó là tội?

Bảy tội đáng chết là gì?

Có phải tất cả các tội lỗi bằng nhau đối với Đức Chúa Trời?

Quan điểm Cơ Đốc giáo về việc hút thuốc là gì? Hút thuốc lá có phải là tội lỗi?

Kinh Thánh nói gì về nội dung khiêu dâm? Xem nội dung khiêu dâm có phải là một tội lỗi?

Kinh Thánh nói gì về việc uống rượu/bia? Cơ Đốc nhân uống rượu bia có tội không?

Kinh Thánh nói gì về cờ bạc? Cờ bạc có phải là tội?

Kinh Thánh nói gì về việc xăm mình-thân thể bị cắt xẻ?

Kinh Thánh nói gì về đồng tính luyến ái? Đồng tính luyến ái có phải là tội không?

Thủ dâm – theo Kinh Thánh có phải là tội không?

Tham ăn có phải là tội? Kinh thánh nói gì về việc ăn quá nhiều?

Có phải chúng ta đều thừa kế mọi tội lỗi của A-đam và Ê-va không?

Nguyên tội là gì?

Liệu con cái bị trừng phạt do tội lỗi của cha mẹ nó?

Tội đáng chết là gì?

Tội không thể tha thứ / không thể tha thứ tội là gì?

Kinh Thánh có đòi hỏi án tử hình cho sự đồng tính luyến ái?Các câu hỏi về tội lỗi