Câu hỏi về Tội Lỗi


Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?

Làm thế nào tôi có thể thắng hơn tội lỗi trong nếp sống Cơ Đốc của tôi?

Định nghĩa tội lỗi là gì?

Làm thế nào tôi có thể biết được điều nào đó là tội?

Bảy trọng tội là gì?

Có phải tất cả các tội lỗi đều bình đẳng đối với Đức Chúa Trời?

Quan điểm Cơ Đốc giáo về việc hút thuốc là gì? Hút thuốc lá có phải là tội lỗi?

Kinh Thánh nói gì về tài liệu khiêu dâm? Xem tài liệu khiêu dâm có phải là một tội lỗi?

Kinh Thánh nói gì về việc uống rượu/bia? Cơ Đốc nhân uống rượu bia có tội không?

Kinh Thánh nói gì về cờ bạc? Cờ bạc có phải là tội?

Kinh Thánh nói gì về việc xăm mình-thân thể bị cắt xẻ?

Kinh Thánh nói gì về đồng tính luyến ái? Đồng tính luyến ái có phải là tội không?

Thủ dâm – theo Kinh Thánh có phải là tội không?

Tham ăn có phải là tội? Kinh thánh nói gì về việc ăn quá nhiều?

Có phải chúng ta đều thừa kế mọi tội lỗi của A-đam và Ê-va không?

Nguyên tội là gì?

Liệu con cái bị trừng phạt do tội lỗi của cha mẹ nó?

Tội đáng chết là gì?

Tội không thể tha thứ / không thể tha thứ tội là gì?

Kinh Thánh có đòi hỏi án tử hình cho sự đồng tính luyến ái?

Quan điểm của một tín hữu Cơ Đốc về nghiện ngập như thế nào?

Có được xăm hình lên cơ thể nếu chúng (các hình xăm) mang tính chất Cơ Đốc?

Có gì khác nhau giữa tội tà dâm và tội ngoại tình?

Có thể là Cơ-đốc-nhân đồng tính hay không?

Các hình thức thờ thần tượng trong thời hiện đại là gì?

Tội lỗi cá nhân, kín giấu của tôi có ảnh hưởng thế nào đến người khác?

Kinh Thánh nói gì về mại dâm? Chúa có tha thứ người mại dâm không?

Lương tâm chai đá có nghĩa là gì?

Cơ đốc nhân phạm tội sẽ tồi tệ như thế nào?

Nếu Chúa Giê-xu đã trả xong tội lỗi của chúng ta, tại sao chúng ta vẫn chịu hậu quả của tội lỗi?

Sự ham muốn dục vọng là gì? Kinh Thánh nói gì về sự ham muốn dục vọng?

Tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi. Vậy những hậu quả tội lỗi trong quá khứ của tôi có được xóa không?

Có phải đồng tính là tội không?

Làm sao tôi có thể thoát khỏi chúng nghiện phim đen và hậu quả của phim đó?

Làm thế nào sự thật rằng có những động vật đồng tính luyến ái tác động lên quan điểm rằng tình trạng đồng tính luyến ái là một tội?

Về vấn đề giới tính, LGBT từ đâu mà ra?

Kinh Thánh nói gì về mặc quần áo của người khác giới/khuynh hướng mặc quần áo khác giới?


Câu hỏi về Tội Lỗi

Tìm hiểu cách ...

Dành vĩnh hằng với Thiên ChúaNhận sự tha thứ từ Thượng Đế