settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải chúng ta đều thừa kế mọi tội lỗi của A-đam và Ê-va không?

Trả lời


Đúng như vậy, nhân loại kế thừa mọi tội lỗi từ A-đam và Ê-va, đặc biệt là từ A-đam. Tội lỗi được nhắc đến trong Kinh Thánh chính là sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời (1 Giăng 3:4) và chống nghịch lại Đức Chúa Trời (Phục Truyền Luật Lệ Ký 9:7; Giô-suê 1:18). Trong Sáng thế ký 3 nói về việc A-đam và Ê-va đã chống nghịch Đức Chúa Trời và mạng lệnh của Ngài. Chính vì sự không vâng lời của A-đam và Ê-va mà tội lỗi trở thành “tài sản thừa kế” cho dòng dõi hậu tự của họ. Rô-ma 5:12 cho chúng ta biết rằng, qua A-đam, tội lỗi vào trong thế gian và vì vậy mà tất cả mọi người đều phải chịu chết vì tất cả đều phạm tội. Tội lỗi được chuyển tiếp cũng được hiểu giống như là thừa kế tội lỗi. Cũng như việc chúng ta nhận lấy thân thể vật lý từ cha mẹ của chúng ta thì chúng ta cũng thừa kế tội lỗi nguyên thuỷ từ A-đam.

A-đam và Ê-va được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa (Sáng thế ký 1:26-27; 9:6). Tuy nhiên, chúng ta lại mang hình ảnh giống như A-đam (Sáng thế ký 5:3). Khi A-đam sa vào tội lỗi thì kết quả là, mỗi người nào thuộc về dòng dõi hậu tự của A-đam cũng “bị nhiễm” tội lỗi. Vua Đa-vít đã than khóc về sự thật này trong một Thi Thiên của ông: “Thật, con sinh ra trong sự gian ác, Mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi” (Thi Thiên 51:5). Điều này không có nghĩa là mẹ của ông đã sanh ông ra cách không chính đáng; đúng hơn là, mẹ của ông đã thừa hưởng tội lỗi từ ba mẹ của mình, và họ cũng đã thừa hưởng tội lỗi từ cha mẹ của họ, và cứ như vậy tội lỗi được di truyền. Vua Đa-vít đã thừa hưởng tội lỗi từ ba mẹ của ông, cũng như điều mà chúng ta đang nhận lấy vậy. Ngay cả khi chúng ta sống theo cách tốt nhất mà chúng ta có thể sống đi nữa, thì chúng ta vẫn là những tội nhân và đây chính là hậu quả của việc kế thừa tội lỗi.

Kết quả của sự thật rằng chúng ta sinh ra trong tội lỗi chính là việc tất cả chúng ta đều phạm tội. Hãy chú ý đến một chuỗi những việc làm được nói đến trong Rô-ma 5:12 rằng: tội lỗi đã vào trong thế gian qua A-đam, kết quả của tội lỗi là sự chết, sự chết đến với tất cả mọi người, tất cả mọi người đều phạm tội bởi vì họ kế thừa tội lỗi từ A-đam. Bởi vì “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23), chúng ta cần có một sự toàn hảo, một người vô tội chịu hy sinh để xoá bôi tội lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta lại không đủ khả năng để làm điều đó cho chính mình. Cảm tạ Chúa, vì Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Cứu Thế đem chúng ta ra khỏi tội lỗi! Tội lỗi của chúng ta đã được đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Giê-xu, và giờ đây “Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7). Chúa, Đấng khôn ngoan tuyệt đối, đã cho chúng ta phương thuốc cho những tội lỗi mà chúng ta đã thừa kế, và phương thuốc này luôn dành sẵn cho tất cả mọi người: “Vậy, thưa anh em, hãy nhận biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được công bố cho anh em” (Công vụ các sứ đồ 13:38)

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải chúng ta đều thừa kế mọi tội lỗi của A-đam và Ê-va không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries