settings icon
share icon
Câu hỏi

Liệu con cái bị trừng phạt do tội lỗi của cha mẹ nó?

Trả lời


Con cái không bị trừng phạt do tội lỗi gây ra bởi cha mẹ nó; và cha mẹ cũng không bị trừng phạt bởi tội lỗi của con cái. Mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm đối với tội lỗi của chính mình. Ê-xê-chi-ên 18:20 nói với chúng ta rằng: “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha và cha không mang sự gian ác của con.” Câu này rõ ràng chỉ ra rằng sự trừng phạt tội lỗi một người được gánh lấy bởi chính người đó.

Có một câu mà khiến một số người tin rằng Kinh Thánh dạy sự trừng phạt tội lỗi trải qua nhiều thế hệ, nhưng cách giải thích này không đúng. Câu này đặt trong sự nghi vấn được chép trong Xuất Ê-díp-tô ký 20:5, nó được ám chỉ đến các hình tượng, “Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời.” Câu này không nói nhiều đến sự trừng phạt, nhưng là hậu quả. Nó nói về hậu quả tội lỗi của một người có thể được nếm trải bởi những thế hệ sau này. Chúa đã nói với dân sự Y-sơ-ra-ên rằng con cái của họ có thể nếm trải sự tác động của thế hệ cha mẹ của họ như là một sự trừng phạt hiển nhiên của sự không vâng lời và ghét Đức Chúa Trời. Con cái được lớn lên trong môi trường như vậy có thể sẽ thực hiện việc thờ hình tượng, vì thế tiếp tục rơi vào khuôn mẫu đã được thiết lập của sự không vâng lời. Ảnh hưởng của một thế hệ không vâng lời đã gieo trồng sự xấu xa một cách sâu đậm mà cần vài thế hệ để đảo ngược lại. Chúa không để chúng ta chịu trách nhiệm về tội lỗi của cha mẹ, nhưng đôi khi chúng ta sẽ nếm trải đau khổ như là kết quả của tội lỗi mà ba mẹ chúng ta phạm phải, như trong Xuất Ê-díp-tô ký 20:5 mô tả.

Như Ê-xê-chi-ên 18:20 chỉ ra, mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm với những tội lỗi của bản thân và phải gánh lấy những hình phạt dành cho chúng. Chúng ta không thể san sẻ tội lỗi của chúng ta cho người khác, hay không một ai khác có trách nhiệm với chúng. Tuy nhiên có một ngoại lệ cho quy luật này và nó được áp dụng cho tất cả loài người. Một Người đã gánh tội lỗi cho những người khác và trả cho sự vi phạm của họ, vì vậy những tội nhân có thể hoàn toàn trở nên công chính và thánh khiết trước cách nhìn của Chúa. Người đó chính là Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu cho thế gian để trao đổi sự toàn hảo của Chúa với tội lỗi của chúng ta. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21). Chúa Giê-xu Christ cất đi hình phạt tội lỗi cho những ai đến với Ngài trong đức tin.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Liệu con cái bị trừng phạt do tội lỗi của cha mẹ nó?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries