settings icon
share icon
Câu hỏi

Tội lỗi học là gì?

Trả lời


Tội lỗi học là nghiên cứu về tội lỗi. Tội lỗi học đề cập đến nguồn gốc tội lỗi như thế nào, nó ảnh hưởng đến nhân loại như thế nào và nó sẽ dẫn đến hậu quả gì sau khi chết. Phạm tội về cơ bản có nghĩa là "chệch mục tiêu". Tất cả chúng ta đều thiếu mất sự công chính của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Do đó, tội lỗi học giải thích lý do tại sao chúng ta chệch mục tiêu, cách chúng ta bỏ lỡ mục tiêu và hậu quả của việc bỏ sót mục tiêu. Có một số câu hỏi quan trọng trong tội lỗi học.

Định nghĩa của tội lỗi là gì? Tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh là sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời (1 Giăng 3:4) và sự nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời (Phục truyền luật lệ ký 9:7; Giô-suê 1:18).

Có phải tất cả chúng ta đều đã thừa hưởng tội lỗi từ A-đam và Ê-va không? Rô-ma 5:12 nói về điều này, "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội."

Có phải tất cả tội lỗi đều như nhau trước mặt Đức Chúa Trời không? Có những mức độ phạm tội - một số tội lỗi nặng hơn những tội lỗi khác. Đồng thời, liên quan đến cả hậu quả đời đời và sự cứu rỗi, tất cả các tội lỗi đều giống nhau. Mọi tội lỗi sẽ dẫn đến sự phán xét đời đời (Rô-ma 6:23).

Làm thế nào tôi có thể biết một điều gì đó là tội? Có những điều mà Kinh Thánh đề cập cụ thể và tuyên bố là tội lỗi. Vấn đề khó khăn hơn là xác định điều gì là tội lỗi trong những lĩnh vực mà Kinh Thánh không đề cập trực tiếp.

Có vẻ như việc nghiên cứu một chủ đề chán nản như tội lỗi sẽ phản tác dụng đối với Cơ Đốc nhân. Rốt cuộc, chẳng phải chúng ta đã được cứu khỏi tội lỗi bởi huyết của Đấng Christ sao? Đúng như vậy! Nhưng trước khi có thể hiểu được sự cứu rỗi, trước hết chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta cần sự cứu rỗi. Đó là lúc tội lỗi học xuất hiện. Nó giải thích rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân – bởi sự thừa hưởng, do áp đặt, và do lựa chọn cá nhân của chính chúng ta. Nó cho chúng ta thấy lý do tại sao Đức Chúa Trời phải định tội chúng ta vì cớ tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi học chỉ ra giải pháp cho tội lỗi - sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su Christ. Khi chúng ta thực sự hiểu rõ bản chất tội lỗi của mình, chúng ta bắt đầu hiểu được chiều sâu và bề rộng bản chất của Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta, là Đấng, một mặt, kết án tội nhân xuống địa ngục bởi sự phán xét công bình, mặt khác, thỏa mãn yêu cầu riêng của chính Ngài về sự hoàn hảo. Chỉ khi hiểu được chiều sâu của tội lỗi, chúng ta mới có thể hiểu được chiều cao tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân.

Một câu Kinh Thánh quan trọng về Tội lỗi học là Rô-ma 3:23-24, "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ."

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tội lỗi học là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries